SE

Nytt sätt att tillverka bakteriedödande och luktfria kläder

Kläder och andra produkter som lanserats som luktfria och antiseptiska har debatterats en längre tid. Anledningen till det är de ämnen som dessa produkter behandlats med. Här ing?r bland bakteriedödande silverjoner som enligt bland annat Kemikalieinspektionen kan skada arvsmassan, fortplantningen och embryoutvecklingen hos olika organismer. Nu har KTH-forskare uppfunnit ett nytt sätt att ta fram en supertunn tr?d som kan behandlas med ett ämne som finns naturligt i vissa alger och därmed ger tr?den antibakteriella egenskaper.

Mikael Hedenqvist, professor i polymera material vid KTH, berättar att han tillsammans med biträdande universitetslektorn Richard Olsson och doktoranden Rickard Andersson tagit fram nya antimikrobiella fibrer och tr?dar.
? Vi använder oss av en tillverkningsprocess som kallas för elektrospinning, som ger en väldigt tunn tr?d med en tjocklek som är av storleksordningen en hundradel av ett h?rstr?, säger Mikael Hedenqvist.
Han fortsätter att berätta att tr?dens tjocklek spelar roll. Ju tunnare tr?d, desto mer kontaktyta f?r man mellan tr?den och omgivningen, vilket borgar för effektivare “sanering” av bakterier.
Mer komplex och vetenskapligt beskrivet kan olika tr?dnätverksstrukturer genereras. Tr?den kan till exempel bilda ett slumpvist nätverk, likt en s? kallad non-woven matta eller likriktas med alla tr?ddelarna i samma riktning.
Tr?den är biokompatibel, seg och som sagt antiseptiska. Att den är antibakteriell beror p? att tr?den har spunnits fr?n en lösning inneh?llandes själva tr?dmaterialet samt ämnet som finns i vissa rödalger.
? Det verksamma ämnet är helt lösligt och jämt fördelat inuti tr?den. Det bildas inga klumpar eller ojämnheter som kan uppst? när till exempel silverbaserade partiklar används. Det är bra eftersom dessa partiklar p?verkar tr?dens mekaniska egenskaper negativt. Denna lösning är allts? en bra ersättare till partikelbaserade antimikrobiella ämnen, säger Mikael Hedenqvist.
Hur är det med användningsomr?den d?? Mikael Hedenqvist nämner kompresser, bandage, pl?ster och antibakteriella kläder som n?gra exempel.
? Vi har även en lite vildare idé om att klä inredning p? sjukhus med väv gjord av tr?darna. Detta d? sjukhus hela tiden strävar efter att ha en s? antiseptisk miljö som möjligt. Men där är vi inte ännu, säger Mikael Hedenqvist.
Användningsomr?den inom sjukv?rden är dock en god idé eftersom det verksamma antiseptiska ämnet hos rödalger har visat sig ta k?l p? 99,99 procent av bakterietypen gula stafylokocker. Det är bra eftersom dessa bakterier är den vanligaste orsaken i sjukhusmiljö till hud- och s?rinfektioner, matförgiftning och i värsta fall till exempel infektion i hjärtklaffarna.
Vad är d? tr?den gjort av?
? Den best?r av tv? olika typer av plaster. Värt att nämna är som sagt att plasterna är biokompatibla, och att de i sig tidigare ing?tt i olika kroppsnära applikationer.
Han tillägger att ytterligare en tänkbar framtida applikation skulle kunna vara filter som exempelvis skulle kunna användas för att rena till exempel inomhusluft.
För mer information, kontakta Mikael Hedenqvist p? 0706 – 507 645 eller [email protected]

0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts