Skole

Nytt undervisningstilbud til privatister i Lillestr?m

Sonans Utdanning oppretter fra h?sten 2014 et nytt eksamensrettet undervisningstilbud til privatister i Lillestr?m. Privatister vil forbedre eller skaffe seg vitnem?l fra videreg?ende skole. De fleste er i alderen 19-25 ?r, og melder seg opp til eksamen i fag hvor de ?nsker bedre karakterer, eventuelt ta eksamen i fag de ikke hadde fra f?r.
De siste ?rene har antall privatister ?kt kraftig, blant annet som f?lge av t?ff konkurranse om ? komme inn p? h?yere utdanning.
Privatister kan lese til eksamen p? egen h?nd eller f?lge undervisning ved en privatistskole. – Det ? motta eksamensrettet undervisning fra dedikerte l?rere ?ker sannsynligheten for gode resultater, sier rektor Aina Gerner-Mathisen i Sonans. – Vi er derfor glade for ? tilby privatister i Lillestr?m et tilbud som dette. Ved v?r nye skole i Lillestr?m kan elevene ta kurs p? ettermiddag eller kveld. Varighet er 12 uker og vi erfarer at at korte kurs som dette gir gode resultater, avslutter Gerner-Mathisen.
Sonans har drevet privatistundervisning siden 1989 og har skoler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Porsgrunn og Troms?. I tillegg er det mulig ? ta fag via nettstudier.

Om Sonans Utdanning
Sonans Utdanning har drevet studieforberedende utdanning siden 1989 og er en ledende akt?r innen privatistundervisning i Norge. Sonans har skoler for privatister i ?tte byer, men tilbyr ogs? undervisning via nettstudier. Privatistskolene holder til i Oslo (Bislett og Nydalen), Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Kristiansand, Porsgrunn og Troms?. I tillegg har Sonans videreg?ende skoler i Oslo, Bergen og Drammen.

Similar Posts