SE

Nytt uppdrag fr?n regeringen positivt för studentbostadsbranschen

Regeringens uppdrag till Boverket om att utreda tillgänglighetskrav i studentbostäder p? tillfälligt bygglov välkomnas av studentbostadsbranschen. Inte minst för att det indikerar ett perspektivskifte p? studentbostaden som är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande studentbostadsmarknad.

Uppdraget avser att utreda om det finns ett behov av undantag fr?n krav p? tillgänglighet i studentbostäder p? tillfälligt bygglov. Initiativet tyder p? att regeringen inser att studentbostaden som genomg?ngsbostad skiljer sig fr?n andra typer av bostäder och därmed kräver anpassade förutsättningar och krav, även om det i nuläget endast avser bostäder p? tillfälligt bygglov. Det visar ocks? att det finns en först?else för nuvarande problematik vid nyproduktion av studentbostäder där yta och slutgiltig hyra är tätt sammankopplade. Lägre tillgänglighetskrav skulle innebära möjligheter att bygga mindre bostäder med lägre hyra.
– Det är ett bra initiativ fr?n regeringen som välkomnas av hela branschen. Det visar p? insikt om skillnaderna mellan vanliga bostäder och studentbostäder, b?de vad gäller förutsättningar för byggande och de boendes efterfr?gan, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen.
Studentbostaden är inte bara en bostadstyp med förh?llandevis kort genomsnittligt boendetid. Den är även byggd och anpassad efter en m?lgrupp med hög omflyttning och begränsade ekonomiska resurser. Studentbostadsbranschen har länge arbetat för ett regelverk som är mer anpassat efter b?de marknadens förutsättningar och de boendes preferenser.
– Vi hoppas att utredningen konstaterar att det finns ett behov av undantag, samt att det i framtiden sker ytterligare lättnader för all nyproduktion av studentbostäder. Vi har länge tittat p? Norge där regelverket kräver att 20 procent av nybyggda studentbostäder är helt tillgänglighetsanpassade, medan resterande nyproduktion m?ste möta besökstillgänglighet. Vi tror att det är en modell som skulle passa även i Sverige, avslutar Martin.
För mer information:
Ida Tengroth
Kommunikatör
Telefon: 031 ? 780 45 73
E-post: [email protected]

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med v?ra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart v?ra medlemmars intressen ? skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.
Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy