SE

Nyupptäckt bindningsmekanism kan sätta stopp för smittsam ögonsjukdom

En forskargrupp vid Ume? universitet har lyckats kartlägga ytstrukturen hos ett s? kallat picornavirus, som orsakar den mycket smittsamma ögonsjukdomen akut hemorrhagisk konjunktivit, AHC. Upptäckten publiceras i tidskriften PLOS Pathogens.

? Det vi har gjort är att vi har strukturellt lyckats kartlägga interaktionen mellan ett picornavirus och den cellulära molekyl som picornavirus binder till p? de celler i ögat som infekteras, och vi kan dessutom beskriva hur upptäckten kan leda till utveckling av ett verksamt antiviralt läkemedel mot AHC, säger Nitesh Mistry, förste forskningsingenjör vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, enheten för virologi, Ume? universitet, som är en av forskarna bakom studien.

Ögonsjukdomen akut hemorrhagisk konjunktivit, AHC, drabbar oftast människor i tätbefolkade städer med subtropiskt klimat. Varje ?r drabbas m?nga miljoner människor och i samband med pandemier kan tiotals miljoner människor. I dag saknas läkemedel mot AHC, som utgör ett stort samhällsproblem eftersom sjukdomen och den höga smittsamheten gör att skolor och arbetsplatser ofta m?ste stängas under epidemierna.
Virus binder ofta till olika typer av kolhydrater p? en cell, vilket sedan leder till att cellen infekteras. P? cellytan finns en uppsjö av olika kolhydrater och dessa är ofta sammanlänkade med varandra och bildar l?nga kolhydratkedjor. Det forskarna nu kan visa är att picornaviruset knyter an och binder till en specifik kolhydrat, sialinsyra, som finns p? ytan hos ögonceller, vilket gör att viruset kan inleda infektionsprocessen.
? I v?r studie har vi lyckats kartlägga strukturen hos ett picornavirus i komplex med sialinsyra, i mycket hög upplösning. Upptäckten banar väg för design och utveckling av sialinsyreinneh?llande föreningar som kan hindra virus fr?n att binda till sialinsyra p? ögonceller och därmed förhindra att cellerna infekteras, säger Nitesh Mistry.
Läs studien i PLOS Pathogens
För mer information om studien, kontakta gärna:
Nitesh Mistry
Telefon: 090-785 12 76, 070-474 72 61
E-post: [email protected]
Om studien
PLOS Pathogens, 2014, A Sialic Acid Binding Site in a Human Picornavirus, DOI: 10.1371/journal.ppat.1004401

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts