SE

Oacceptabelt l?nga väntetider för dyslexiutredning för barn.

Väntetiderna för Dyslexiutredning är fortfarande oacceptabelt för l?nga i vart fjärde landsting i landet. I Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Värmland och Örebro län är väntetiderna 8 -18 m?nader för barn. För elever i skolan, som är i viktiga utvecklingsfaser är detta allvarligt. Den förlorade tiden kan man aldrig ?terta.
Detta framg?r i en utredning som Dyslexiförbundet FMLS gjort och som presenteras p? ett seminarium i Almedalen den 1 juli.
Landstinget i Västmanland har g?tt ännu längre och beslutat att dyslexi ej tillhör hälso-och sjukv?rdslagen.
? Detta är märkligt eftersom b?de logopeder och psykologer, som arbetar inom sjukv?rden utreder läs- och skrivsv?righeter/dyslexi och funktionsnedsättningen ing?r i de manualer man arbetar efter. Det är ej heller ovanligt att sv?righeterna döljer spr?ksv?righeter, autism eller andra neuropsykiatriska tillst?nd. Sett i det ljuset är det i högsta grad oansvarigt av landstinget att friskriva sig fr?n ansvar, säger Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande.
Sex andra landsting utreder bara dyslexi om det en del av en större problematik enligt exemplen ovan.
? Även detta är problematiskt eftersom det i m?nga fall är först efter en utredning som man kan fastställa vad läs- och skrivsv?righeterna beror p?; spr?ksv?righeter, autism, andra neuropsykiatriska tillst?nd eller dyslexi, avslutar Bengt-Erik.
Hela rapporten, som även omfattar landstingens stöd till vuxna presenteras den 1 juli,
och kan laddas ned fr?n denna sida.

Bifogade filer
93600Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bertil Jacobson   #Lin Lerpold   #NSHK   #Veidekke Eiendom