Training

OECD med klare r?d til Skole-Norge

Norge har gjort en solid jobb med ? utvikle verkt?y for skolekvalitet, men mangler standarder for hva som kjennetegner gode skoler og god undervisning. Dette er en av konklusjonene fra OECD, som for f?rste gang p? over 20 ?r har foretatt en omfattende gjennomgang av hvordan norsk skole jobber med evaluering og vurdering.
Norge har mye forskning og tall p? hvor gode de enkelte skolene er, men vi mangler et sett av kriterier som skolene kan m?le seg mot. OECD understreker at Norges desentraliserte skolestruktur gj?r det spesielt viktig ? utvikle felles nasjonale standarder for hva som er en god skole.
OECD mener Norge er p? god vei til ? utvikle et bredt sett av verkt?y for ? vurdere kvaliteten i skolen. Nasjonale pr?ver er en viktig del av dette systemet, men m?ler bare en del av kvaliteten i skolen. Det er viktig at myndighetene formidler bredden i kvalitetsvurderingssystemet og viser alle verkt?y skolen b?r ta i bruk.
OECD peker ogs? p? at det fremdeles gjenst?r mye f?r norske l?rere, rektorer og kommuner har god nok kompetanse til ? ta systemet i bruk p? en balansert og god m?te. Her b?r sentrale myndigheter satse mer, tilr?r OECD.
– I de siste 10 ?rene har vi gjennom blant annet nasjonale pr?ver og Elevunders?kelsen gradvis utviklet et system med verkt?y for ? vurdere kvaliteten i skolen. Anbefalingene fra OECD peker p? mangler vi er klar over, og de gir oss godt grunnlag for ? utvikle det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet videre, sier Hege Nilssen, divisjonsdirekt?r i Utdanningsdirektoratet.
Les rapporten her
www.udir.no/oecd2011
Kontaktperson
Hallvard Thorsen
Seniorr?dgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf:408 53 969
[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy