SE

Ökat intresse för Mittuniversitets programutbildningar i v?r

Antalet sökande till programutbildningar vid Mittuniversitetet n?r nya rekordniv?er. En kraftig minskning av antalet kurser som erbjuds under v?ren leder totalt sett till färre sökande till kurser. Det visar ansökningsstatistiken inför v?rterminen 2015.
Den15 oktober gick anmälningstiden ut för utbildningar under v?rterminen 2015 vid universitet och högskolor. Vid Mittuniversitetet fanns nio programutbildningar och över 200 alternativ bland frist?ende kurser att söka.
Drygt 2 800 personer har sökt till n?gon av programutbildningarna vilket är en liten ökning jämfört med rekord?ret 2014. Även antalet förstahandssökande till programutbildningarna ökar.
– I en nationell jämförelse har Mittuniversitetet ett gott söktryck, med mer än en förstahandssökande för varje programstudent som antas och det stärker oss inför framtiden, säger Anders Söderholm, rektor.
Det totala antalet ansökningar inför v?rterminen till Mittuniversitetet, 13 300, minskar jämfört med rekord?ret 2014 som visade totalt cirka 20 000 ansökningar. Nedg?ngen ?terfinns uteslutande bland de frist?ende kurserna, där 10 300 har sökt en kurs inför v?rterminen 2015. Nedg?ngen förklaras till stor del av att utbudet av kurser minskat kraftigt jämfört med tidigare ?r. Detta sker som en del i anpassningen till minskade anslag för grundutbildning vid universitetet.
– Det är viktigt att vi fortsätter att ha m?nga förstahandssökande, det kan ses som ett kvitto p? v?r attraktivitet, därför är det glädjande att vi ökar antalet förstahandssökande p? programmen, säger Kicki Strandh, kommunikationschef.
De mest sökta programmen VT15: (Totalt antal sökande i tid)
Socionomutbildning 1 100
Sjuksköterskeutbildning 900
Förskollärare 670
Musik- och ljuddesign 310
Barnmorskeprogram 150
De mest sökta kurserna VT15: (Totalt antal sökande i tid)
Företagsekonomi A, Ekonomistyrning (7.5 hp) 1 290
Företagsekonomi A, Marknadsföring (7.5 hp) 1 190
Företagsekonomi A, Personal och ekonomi (7.5 hp) 1 150
Företagsekonomi A, Organisation och ledarskap (7.5 hp) 1 135
Juridik A, Juridisk översiktskurs (15.0 hp) 950
Kontakt:
Kicki Strandh, kommunikationschef, 070-346 59 87, e-post: [email protected]

2700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy