Læring

?kende geografiske l?nnsforskjeller i Norge

Hvor i landet du jobber p?virker hvor mye du tjener som leder. Likt arbeid l?nnes i ?kende grad ulikt, viser ny unders?kelse. If?lge den ?rlige

Hvor i landet du jobber p?virker hvor mye du tjener som leder. Likt arbeid l?nnes i ?kende grad ulikt, viser ny unders?kelse.
If?lge den ?rlige unders?kelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne er det betydelige geografiske forskjeller p? norske lederl?nninger. De h?yeste l?nningene finner vi i og rundt hovedstaden og i omr?der med olje- og gassvirksomhet. Norsk Ledelsesbarometer er basert p? en unders?kelse blant 2745 norske ledere fra hele landet.

– Mye av forskjellene handler nok om at bedriftene forholder seg til markedssituasjonen i sitt omr?de, og avviker fra de prinsippene som ligger til grunn i avtalene. L?nn skal i henhold til de avtalene vi har forhandlet fram med blant andre NHO og Virke, ta utgangspunkt i bedriftens resultat og ikke hvor rimelig de kan avl?nne sine ledere, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

– Gj?r seg selv en bj?rnetjeneste
Brekke og Ledernes medlemmer er i disse tider involvert i en rekke lokale l?nnsforhandlinger, og forbundslederen er klar p? at det vil straffe seg for bedrifter ? kun tenke besparelser i forhandlingene med sine arbeidstakere.

– I omr?der der det er arbeidsgiverne som sitter med de sterkeste kortene presses ofte lederl?nningene ned, og det kan straffe seg i lengden. Da er bedriftene selv med p? ? gj?re omr?det sitt lite attraktivt for ny kompetanse, f? vil etablere seg i omr?der der man tjener mindre for samme arbeid, sier Brekke.

Han oppfordrer alle sine medlemmer til ? sette seg grundig inn i avtalen og sine egne rettigheter knyttet til lokale l?nnsforhandlinger med sine arbeidsgivere.

Innlandet sakker akterut
Den gjennomsnittlige l?nnen for en norsk mellomleder ligger p? 513 000 kroner. Ledere i Oslo tjener i snitt 10 prosent over dette, 563 000 kroner. P? bunn av l?nnstabellen finner vi innlandsfylkene Oppland og Hedmark, som ligger henholdsvis 16 og 12 prosent under snittet. Forsker Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomf?rer Norsk Ledelsesbarometer, sier at funnene er tydelige.

– Det er tydelig at aktivitetsniv?et i norsk ?konomi dreier seg omkring hovedstaden. Det som kanskje er mest overraskende er at innlandsfylkene Oppland og Hedmark samt til en viss grad ?stfold ligger s? lavt, faktisk lavere enn Nord-Norge, sier Stugu.

Oljefylkene f?r ringvirkninger
Ledernes medlemmer, som utgj?r grunnlaget for unders?kelsen, representerer mange ulike bransjer. Derfor er funnene i unders?kelsen korrigert slik at l?nninger i olje- og gassindustrien er holdt utenfor. Stugu forteller at oljefylkene Rogaland og Hordaland ligger over gjennomsnittet.

– Dette skyldes mest sannsynlig at n?ringen i seg selv gir ringvirkninger, og at disse omr?dene opplever et generelt h?yere press p? arbeidsmarkedet, sier Stugu.

Kommunest?rrelse teller
Unders?kelsen viser ogs? at st?rrelsen p? kommunen arbeidsplassen ligger i p?virker ledernes l?nnsslipp. Mens lederl?nninger i en kommune med over 50 000 innbyggere gjennomsnittlig ligger p? 560 300 kroner, tjener ledere i kommuner med under 15 000 innbyggere gjennomsnittlig 529 100 kroner.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.
Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy