SE

Olaga dataintr?ng p? Sahlgrenska Universitetssjukhuset

a8

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har upptäckt ett olaga dataintr?ng. En medarbetare har läst och tagit del av ett stort antal journaler som tillhör patienter som personen inte har haft en direkt v?rdrelation till, vilket är förbjudet enligt patientdatalagen. Personen är nu avskedad och polisanmäld.

När det upptäcktes att personen varit inne i journalerna togs personen ifr?ga direkt ur tjänst och en utredning inleddes för att ta reda p? omfattningen av dataintr?nget. Utredningen visade att personen varit inne flera g?nger i m?nga olika journaler under en längre period. Fr?n 2010 till september 2014 rör det sig om 378 journaler.
– Vi ser allvarligt p? det som hänt men har ingen anledning att misstänka att personen spridit eller sparat informationen, säger Joakim Kenndal, kommunikationsdirektör p? Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Personen är nu avskedad. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har samtidigt gjort en polisanmälan och en förundersökning har inletts.
– Det är ovanligt att n?got s?dant här sker. Vi utg?r ifr?n att v?ra anställda följer v?ra regler och dessa regler bygger p? förtroende. V?rdenheten har följt gällande rutiner om stickprovskontroller. Trots det har denna person lyckats undvika att fastna i kontrollen. Vi kommer nu att komplettera v?ra rutiner för kontroll av obehörig användning av journaler säger Joakim Kenndal.
Enligt regionala riktlinjer är sjukhuset skyldiga att upplysa patienter/v?rdnadshavare om n?gon obehörig varit inne i deras journaler och de som är berörda kontaktas av sjukhuset per brev.
För mer information kontakta Presstjänsten telefon 031-342 96 00.
Fakta:
Läs mer om patientdatalagen i bifogad länk och Västra Götalandsregionens riktlinjer i dokumentet som finns i anslutning till releasen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling till?ter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter fr?n hela Sverige. Den kliniska forskningen i samarbete med Sahlgrenska akademin är en naturlig del av sjukv?rden.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy