Olika träningsstrategier förbättrar uth?llighet och insulinkänslighet

Regelbunden motion är effektivt för att förebygga diabetes och förbättra prestationsförm?gan, men beroende p? syfte, kapacitet och tillgänglighet m?ste olika träningsformer utvärderas. Per Franks avhandling visar att träning med l?ga glykogenniv?er ökar mitokondrietätheten, vilket innebär en förbättrad uth?llighet. Resultatet visar även att styrketräning är en effektiv och säker metod för äldre att förbättra hälsa och prestation.
Syftet med avhandlingen ?Exercise strategies to improve aerobic capacity, insulin sensitivity and mitochondrial biogenesis? är att ge kunskap om hur olika träningsstrategier kan förbättra styrka och insulinkänslighet. Mitokondrier är cellens sm? kraftverk som frigör energi och utgör en central del i denna avhandling som best?r av fyra studier. Den första är en direkt crossover-studie som undersökte effekten av träning med l?ga glykogenniv?er p? markörer för mitokondriell tillväxt. Den andra undersökte effekten av samtid styrke- och uth?llighetsträning p? mitokondrietäthet och uth?llighet. Den tredje studerade den direkta effekten av motion p? faste-inducerad insulinresistens och den fjärde effekten av styrketräning p? hälsa och prestation hos äldre.
? Resultaten visar att l?ga glykogenniv?er förbättrar responsen i markörer för mitokondriell biogenes. När styrketräning kombinerades med uth?llighetsträning förbättrades varken mitokondrietätheten eller uth?lligheten hos försökspersonerna.
Ett annat resultat visar att om äldre personer styrketränar i endast ?tta veckor förbättrar de sin styrka, hjärtfrekvens under arbete och glukostolerans. De förbättrar även muskelkvaliteten d? mängden av mitokondriella och hypertrofirelaterade proteiner ökar. Efter fasta minskar produktionen av fria radikaler i mitokondrien och om försökspersonerna tränar efter fasta ökar mitokondriernas andningskapacitet när fett används som substrat. När träning utförs under fasta uppreglerades även flera markörer i b?de glukos och fettmetabolismen.
Länk till hela avhandlingen:
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysiologi/Avhandlingar/Aerobic-capacity-insulin-sensitivity-and-mitochondrial-biogenesis/
För mer information kontakta:
Per Frank, doktorand p? GIH, tel: 073-689 89 54
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH tel 08-120 53 711 eller 070-202 85 86
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 ?r förra ?ret i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. ?r 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsomr?det; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. P? GIH arbetar 140 anställda och här g?r cirka 1 000 studenter.
Bifogade filer
0400Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top