SE

Om textens diktatur

Andreas Nobel disputerar p? avhandlingen Dimmer p? Upplysningen ? text, form och formgivning. Är text ett hinder för kunskap? Svaret ges p? Konstfack 5 september.
Tid & plats: Fredag 5 september kl.10.00, Svarta Havet, Konstfack, LM Ericssons väg 14, Stockholm
Rumsgestaltning och möbelformgivning är yrkespraktiker som laborerar med materiella, rumsliga och sinnliga aspekter. För att undersöka och utveckla dessa finns inom fältet sedan gammalt väl utvecklade metoder och spr?k. Dock är dessa sällan i textform och ofta inte ens i ordform.
Avhandlingen diskuterar hur textbaserad teoretisering av ett visst ämne tenderar att leda till en försämrad förm?ga att uppfatta och värdera sinnliga och formmässiga aspekter p? det ämne som textualiseras. De akademiska institutioner som arbetar med textualiserad teoribildning har av hävd tolkningsföreträde i utbildnings- och kunskapssammanhang. Denna situation har bidragit till ett dikotomiserande synsätt p? kunskap vilket tenderar att ge textteoretiska kunskapsformer ett större värde än s?dana kunskapsfält som i högre grad utvecklar kunskap praktiskt genom mer sinnesbaserat arbete i form snarare än genom text.
Avhandlingen visar hur denna hierarkiska kunskapssyn ocks? har utövat inflytande p? formgivningsfälten och hur den där bidragit till det paradoxala att formaspekter p? formgivning ofta hamnar i skymundan.
Bokrelease och vernissage av utställningen Dimmer p? Upplysningen 25 augusti, kl. 16?20
p? Konstfack vid biblioteket. För öppettider och visningar se www.konstfack.se/Aktuellt/Kalender/2014/Dimmer-pa-Upplysningen.
Kontaktperson: Andreas Nobel, [email protected], 073-600 98 13
Arrangör: Institutionen för Bildpedagogik, Konstfack
Ämnesomr?de: Arkitektur med inriktning mot kritiska studier i arkitektur
Opponent: Professor Lars-Henrik St?hl, Lunds universitet, avdelningen för Arkitektur
Handledare: Docent Helena Mattsson, KTH Arkitekturskola
Abstract: läs hela p? www.konstfack.se/Forskning/Doktorander/
Konstfack är Sveriges största konst- och designhögskola. Vi erbjuder utbildningar p? kandidat- och masterniv? inom konst, konsthantverk och design samt lärarutbildning. Gemensamt för v?ra utbildningar är att de vilar p? konstnärlig grund. Konstfack grundades 1844 och har idag ca 1000 studenter och 200 anställda.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy