Skole

Oppfordrer forskere til duell!

07-05-2014 12:26 INSPIRIA science center Forskere som m?tes til duell blir igjen et av innslagene under Forskningsdagene i september. I l?pet av fem minutter skal publikum inspireres og imponeres av forskernes temaer og formidlingsevne.

Forskere som m?tes til duell blir igjen et av innslagene under Forskningsdagene i september. I l?pet av fem minutter skal publikum inspireres og imponeres av forskernes temaer og formidlingsevne.
“Hensikten med Forskerduellen, som g?r av stabelen fredag 19. september, er ? gj?re noe litt annerledes i forhold til hvordan man tenker seg forskningsformidling. Det skal v?re en morsom opplevelse og kanskje ta hull p? noen myter om forskning”, forteller Bente Marie Jacobsen fra INSPIRIA science senter, som er en av gründerne og prosjektlederne bak Forskerduellen.
?nsker forskere som vil duellere. S?knadsfrist 1. juni
“Vi ?nsker stor variasjon i fagomr?der blant forskerne som deltar. Hensikten er ? vise ungdom at forskning og h?yere utdanning faktisk er g?y. Og forh?pentligvis inspirere dem til ? ta h?yere utdanning”, forteller Jacobsen.
Videreg?ende elever avgj?r konkurransen
“Forskerduellen foreg?r ved at to og to forskere f?r fem minutter hver til ? formidle sin forskning til publikum. Vinneren av hver duell, g?r videre til finalen samme dag. I etterkant av hver presentasjon skal publikum i salen, i hovedsak elever i videreg?ende skole, avgi stemme ved hjelp av mentometerknapper”, forklarer Nina Skajaa Fredheim som er prosjektansvarlig for Forskerduellen ved H?gskolen i ?stfold.
Til sammen skal seks forskere plukkes ut blant s?kerne til ? delta i duellen p? bakgrunn av beskrivelse av forskningen og argumentene for hvorfor nettopp den aktuelle forskeren b?r bli med.
Forskningen ut til folket
“Hensikten med Forskningsdagene er at forskningen skal bringes ut i samfunnet, og i all hovedsak inspirere unge. Et av m?lene er p? sikt ? rekruttere unge til forskning”, forteller Fredheim.
Deltakerne f?r oppl?ring i presentasjonsteknikk i forkant, der de trenes i formidling p? ulike m?ter. En skuespiller veileder og gir r?d om presentasjonsteknikk og formidling fra scene og talerstol.
Tvunget til ? forklare enkelt
“Dette er en veldig fin m?te ? formidle forskning p?”, sa forsker og duellant Joakim Karlsen ved H?gskolen i ?stfold som deltok i Forskerduellen i 2013.
“De som g?r p? videreg?ende f?r muligheten til ? m?te forskerne, mens forskerne p? sin side tvinges til ? v?re veldig korte, konsise og relevante. Jeg tror dette er veldig bra. Og jeg tror det kan inspirere mange til ? velge utdannelse senere”, sa han.
H?gskolen i ?stfold og INSPIRIA tok sammen initiativ til ? starte opp Forskerduellen i 2012.
M?tes til duell p? Litteraturhuset i september
Forskerduellen vil foreg? fredag 19. september p? Litteraturhuset.
Forskere som ?nsker ? melde deg som kandidat til Forskerduellen kan kontakte:

A to już wiesz?  Berg-Hansen skal st?tte sosiale entrepren?rer

[email protected] (mobil 93085285) – arrangementsansvarlig for Forskningsdagene ved H?gskolen i ?stfold.

INSPIRIA science center er et popul?rvitenskapelig opplevelses- og l?ringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de bes?kende l?rer ved ? eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, milj?, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy