SE

Ordförande för RFSL Kronoberg avg?r efter uttalande p? Facebook

Ordförande i RFSL Kronoberg skrev p? fredagen ett inlägg p? Facebook om tiggare, där dessa bland annat omtalas som parasiter. Han har, efter samtal med RFSL:s ledning kommit överens om att han skall avg? som ordförande i föreningen och inte inneha n?gra förtroendepositioner inom föreningen.
– Agerandet är inte förenligt med RFSL:s värdegrund, antirasistiska handlingsplan och uppförandekod. Vi har därför kommit överens med honom att han skall lämna sitt uppdrag som ordförande i föreningen och att han framöver inte skall inneha n?gra förtroendepositioner, säger vice förbundsordförande Christian Antoni Möllerop.
Ett extrainsatt styrelsemöte kommer under veckan att h?llas där en tillförordnad ordförande utses.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se820400Skicka som e-post
Share this

Similar Posts