SE

Örebro universitet f?r toppbetyg för avancerade program inom idrottsvetenskap

Tv? av Örebro universitets idrottsvetenskapliga program med inriktning fysiologi och medicin f?r högsta omdömet “mycket hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste kvalitetsutvärdering. Örebroutbildningarna är de enda av 13 utvärderade idrottsvetenskapliga utbildningar i hela landet som f?r toppbetyg.
UKÄ utvärderar utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Varje utbildning f?r ett omdöme p? en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.
De utbildningar som utvärderats vid Örebro universitet den här g?ngen är grundutbildning och avancerade utbildningar inom idrottsvetenskap. Grundutbildningen (Tränarprogrammet) som ger kandidatexamen ger UKÄ omdömet hög kvalitet. P?byggnadsutbildningarna p? master- och magisterniv? (Idrott med inriktning fysiologi och medicin) f?r toppbetyget mycket hög kvalitet.
– Det här är resultatet av ett l?ngsiktigt utvecklingsarbete som lett till att vi numera har en framg?ngsrik forsknings- och utbildningsmiljö inom det idrottsvetenskapliga ämnet här p? Örebro universitet, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.
Erkända forskare
Erkända forskare
I ett pressmeddelande skriver UKÄ: “Magisterutbildningen och masterutbildningen vid Örebro universitet som b?da bedöms ha mycket hög kvalitet bedrivs av internationellt erkända forskare och lärare med goda nätverk…”
– Det här visar att vi arbetar p? rätt sätt och stärker oss i v?rt fortsatta arbete att erbjuda utbildningar av högsta möjliga klass, säger professor Fawzi Kadi, som ocks? är programansvarig.
– Vi har som utg?ngspunkt att knyta forskning och utbildning nära varandra vilket ger bra resultat och kvalitetsmässigt bra utbildningar. Studenternas examensarbeten genomförs till exempel i nära koppling till v?ra forskningsprojekt, v?ra studenter p? avancerad niv? f?r ocks? vara med i skarpt läge och delta i olika forskningsprojekt.
Utvecklingsarbetet av de avancerade programmen har skett i samarbete med Norges Idrottsh?gskole (NIH) vilket enligt Fawzi Kadi bidragit till det goda resultatet. Master- och magisterprogrammen var vid starten för cirka fem ?r sedan de första i Sverige med inriktningen idrottsfysiologi och medicin.

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, v?rd, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se11200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ISTQB   #IT   #Managed Services   #System Verification Glasspaper