SE

Örebro universitet placerar sig bäst bland landets läkarutbildningar

Medicine studerandes förbund, som är en del av Sveriges läkarförbund, har utvärderat landets sju läkarutbildningar. Örebro universitet f?r högsta betyg p? s?väl de praktiska som de teoretiska delarna.
? Det är fantastiskt att utbildningen efter en s? kort tid h?ller en s? hög kvalitet. Det är ett lagarbete där m?nga gör en str?lande insats, säger rektor Jens Schollin.
Medicine studerandes förbund, MSF, har bett alla läkarstudenter p? termin sex att svara fr?gor om sin utbildning. MSF drar slutsatsen att det finns utrymme för förbättring p? framför allt de praktiska delarna av utbildningen p? vissa orter.
Det finns till exempel tydliga skillnader i hur stor andel av studenterna som f?tt utföra praktiska moment i kontakten med patienter. I Örebro har nästan alla f?tt arbeta praktiskt medan inte ens hälften har f?tt det i Linköping.
En ständigt aktuell fr?ga som funnits med i debatten om det svenska läkarprogrammet under m?nga ?r är den om hur m?nga platser som ska finnas. Totalt anser 28 procent att studentantalet p?verkar kvalitén p? utbildningen men i Örebro är den siffran endast 2 procent.
Föreläsningarna f?r högst betyg i Örebro och Göteborg och Örebro ligger l?ngt över snittet när det gäller s?väl undervisning i ledarskap som genus och jämställdhet.
Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, v?rd, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts