Örebroregionen f?r egen filmkommissionär

Örebroregionen kommer f? en egen filmkommissionär fr?n och med i höst. Dessutom stärks manusförfattarutbildningen med entreprenörskap. Detta blev klart när regionstyrelsen i torsdags klubbade igenom att delfinansiera filmsatsningarna med nästan 2 miljoner kronor.
– Film är berättelser, där olika natur- och kulturmiljöer tas tillvara och ger regionen ett starkare varumärke och tydligare identitet. Genom att strategiskt arbeta för att attrahera film- och TV-produktioner positioneras Örebro län som en filmvänlig region där filmen stimulerar ekonomin och marknadsför regionen, säger regionr?det Irén Lejegren (S) i en kommentar till beslutet.
Under tolv ?r har Örebroregionen medvetet och l?ngsiktigt satsat p? film. Hittills har det helt eller delvis spelats in flera nationella filmproduktioner i länet. Men produktionerna kommer inte hit av sig själv. Hittills har Örebroregionen saknat en fungerande regional filmkommissionär som produktionsbolagen kan samarbeta med.
Uppdraget för filmkomissionären är, förutom att marknadsföra regionen, bland annat att hjälpa till att hitta inspelningsplatser, underlätta logistiken kring filminspelningar och bygga upp nätverk till vilka man ska vända sig för de olika slags tillst?nd som behövs vid en filminspelning.
Kommissionären kommer ocks? lättare knyta samman regionens branschkunskap och kompetens inom ljud, ljus, inspelningsteknik med de behov som produktionsbolagen har.
– Konceptet ?Entreprenörskap för manusförfattare? är unikt för Örebroregionen och finns inte n?gon annanstans i Sverige. Det här kompletterar satsningen p? filmkommissionärsverksamheten. Har vi framg?ngsrika manusförfattare i regionen s? kommer det märkas p? den vita duken, säger Irén Lejegren (S).
Mellan 2009 ? 2014 har tio manusförfattare (som vill etablera sig som professionella) per läs?r antagits till Manusverkstaden. Där har de utbildats i den kreativa manusprocessen. För att etablera sig som efterfr?gad manusförfattare krävs, förutom att vara en duktig manusförfattare, ocks? visioner och ett entreprenörskap. Den nya satsningen ska inspirera manusförfattare att bli mer entreprenöriella, exempelvis att analysera m?lgruppen och vilka producenter/regissörer man kan vända sig till.
Fakta
Peter Kjellström, känd fr?n bland annat Peter Flacks revyer, kommer vara anställd hos Filmregion Stockholm-Mälardalen som filmkommissionär för Örebroregionen.
Regionförbundet Örebro är medlem i Filmregion Stockholm-Mälardalen.
För kommentarer
Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-663 19 75
För mer information
Eva Krause, utvecklingsledare Näringsliv och kompetens
Telefon: 019-602 63 24
E-post: [email protected]
Peter Ranki, pressansvarig
Telefon: 019-602 63 35
E-post: [email protected]

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. V?rt uppdrag är att arbeta för h?llbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.0100Skicka som e-post
Share this

Authors
Top