SE

Oron för d?lig sömn ger sömnproblem

Om man sover d?ligt och är orolig för det, kan det vara själva oron, som ökar risken för att sömnproblemen fortsätter och blir l?ngvariga. Det visar Annika Norell Clarke i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet. Men hon visar ocks? att det finns framg?ngsrika metoder för hjälp till en bättre sömn.
? Tidigare forskning har ofta sett negativa tankar och oro kring sömnproblem som ett symptom och sökt förklara orsakerna till sömnproblemen med beteendemässiga faktorer som kaffedrickande, att sovrummet används till arbete, gräl eller sent tv-tittande, säger Annika Norell Clarke. Jag har vänt p? det och studerat dessa kognitiva, tankemässiga, faktorer kring sömnproblemen som orsak.
Avhandlingen ? Cogito ergo insomnis; I think, therefore I am sleepless ? omfattar tre studier av sömnlöshet, eller insomni, som är den psykologiska termen. En av studierna handlar om sömnproblem bland unga.
Trötta unga
? Nyligen presenterades forskning som visar att 30 procent av svenska ungdomar sover d?ligt och de visar ocks? sämre resultat i skolan. Behandlingen av ungas sömnproblem är ett väldigt lite utforskat omr?de. Mer forskning skulle kunna utveckla den hjälp v?r studie visar fungerar.
Att ton?ringar ofta är trötta är ingen nyhet och det finns flera förklaringar. De är biologiskt programmerade att ha en annan dygnsrytm än den som skolans schema styr, de vill styra sin egen tid, men inser inte konsekvenserna av nattugglande. Att hänga med jämn?riga är viktigare än att tänka p? nattsömnen.
För den som drabbas av insomni kan det vara oron för sömnen som gör att patienten hamnar i en ond cirkel där sömnproblemen blir ett bekymmer dygnet runt. Oron leder till upprördhet och ?ngest, förstärkt uppmärksamhet p? sömnen, vilket ger en snedvriden bild av sömnunderskottet, som sedan förstärker de negativa tankarna.
Ändrat tankemönster
? Vi visar att ungdomar med sömnproblem kan ha nytta av en kognitiv terapi, KT. Till skillnad fr?n kognitiv beteendeterapi, KBT, handlar KT mer om samarbete, att patienten ska känna efter och förutsättningslöst testa nya beteenden. I studien har vi träffat ungdomarna vid sju tillfällen. Utifr?n ungdomarnas berättelser om sin sömn har vi gemensamt kommit överens om att de ska experimentera med att pröva olika tankar och uppfattningar om sömnen. Vi tror att den starka betoningen p? samarbete har kunnat undvika att aktivera ton?rstidens typiska ?auktoritetstrots?, vilket annars tros vara en orsak till att m?nga ungdomar med problem undviker att söka hjälp.
Att ton?ringar kan ha nytta av en kort kognitiv behandling mot sömnproblem är uppmuntrande för att g? vidare med att finna former för en s?dan behandling.
Stark oro
Tankarnas betydelse för att sova d?ligt visar sig ocks? hos äldre. Avhandlingens andra studie visar att personer som är starkt oroliga för sin d?liga sömn och ägnar oron överdriven uppmärksamhet löper större risk för fortsatta problem. Att ägna sin insomni mindre uppmärksamhet ökar möjligheterna att ?terf? god sömn.
Annika Norell Clarke har ocks? studerat hur man genom en KBT-behandling kan p?verka problemen för personer som b?de lider av sömnbrist och har depressionssymtom.
Sömn och depression
? Generellt negativt tänkande karaktäriserar b?de insomni och depression. Det visar sig att de som f?r hjälp att ändra synen p? sina sömnproblem ocks? minskar depressionssymtomen. Det tyder p? att mer uppmärksamhet vid behandling ska riktas mot just tankemässiga, kognitiva, problem.
Hon menar att eftersom oro är en riskfaktor för l?ngvariga sömnproblem, borde patienter som söker hjälp för insomni tidigt f? fr?gor om oro. Den som känner stark oro har sämre förutsättningar att f? tillbaka en god sömn spontant och bör erbjudas hjälp snabbt.
Foto: Malin Brand
Kontakt Annika Norell Clarke Telefon: 019-301272 Mobil: 0730-724082 E-post: [email protected]

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, v?rd, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Elisabeth Haglund   #Henrik Holmberg   #Presskontakt Fredrik Forslund   #Raoul Wallenberg