Osäkert om diskrimineringslagens effekt i skolan

Fr?n första januari nästa ?r skärps lagen om diskriminering. Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering, och därmed olaglig. Men det är osäkert vad som kommer att betraktas som bristande tillgänglighet. Är det till exempel diskriminering när en elev inte f? använda sin smartphone som hjälpmedel under lektionen?
Lagen är utformad som en rättighetslagstiftning, vilket betyder att den som drabbas av diskriminering kan kräva sina rättigheter i domstol. Det är sedan upp till domstolen att tolka lagen och besluta om enskilt fall är att betrakta som diskriminering eller ej. De första domarna blir vägledande.
Under Dyslexidagarna i Malmö presenterar juristen Annika Jyrwall ?kerberg lagen, och vad den kan komma att betyda för skolans verksamhet och tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning.
Dyslexidagarna h?lls den 24 och 25 oktober p? Stadionmässan i Malmö och arrangeras av Dyslexiförbundet FMLS i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Malmö stad.
P? programmet st?r 25 föreläsningar och p? plats finns ett 40-tal utställare.
Läs mer p? www.dyslexi.org
För fr?gor kontakta:
Kanslichef Kaj Nordquist 070?238 63 30
Förbundsordförande Bengt-Erik Johansson 070-238 63 20
Pressansvarig Eva Hedberg 070-867 29 12

Dyslexiförbundet FMLS är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsv?righeter/dyslexi, personer med matematiksv?righeter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utg?r fr?n den enskilde personens behov. Förbundet har nära 7.000 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

Bifogade filer
62900Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top