Læring

Oslo har f?tt sin Film og tv-h?yskole p? bachelorniv?

Fra h?sten kan NISS tilby bachelorstudier innen film og tv, og med det kan Oslo tilby et reelt alternativ til filmskolen i Lillehammer.
-NISS – Nordisk Institutt for Scene og Studio har med sitt to?rige diplomstudium i Film og tv allerede bygget seg opp til ? v?re en sentral leverand?r av fagfolk til film- og tv-bransjen. Vi hadde for eksempel flere regiss?rer med langfilm p? kino i 2011 enn noen andre skoler, og NISS-utdannete er p? ulike m?ter involvert i det meste av det som produseres av norsk film og tv i dag, sier avdelingsleder for film og tv, Frederik Hestvold
En vesentlig bidragsyter til utviklingen av norsk film- og tv-fortelling
-Til n? har skolen prioritert h?ndverket og arbeidsformen. Studentene vil fortsatt m?tte beherske h?ndverk og profesjonelle arbeidsformer. Men i det nye tre?rige forl?pet vendes undervisningens sentrale fokus p? en helt ny m?te mot fortellingen, siden skolen har som ambisjon ? v?re en vesentlig bidragsyter til utviklingen av norsk film- og tv-fortelling, fortsetter Hestvold.
Ung h?yskole med store ambisjoner
-Vi er stolte over ? v?re en h?yskole innen kunstfeltet som representerer noe nytt og dynamisk i den norske utdanningssektoren. V?re praktisk orienterte studier er unike ved at det arbeides p? tvers av de fleste profesjoner i feltet og at studentene f?r en utdanning som er meget relevant i forhold til de krav som stilles i arbeidslivet i dag. NISS er en ung h?yskole med store ambisjoner, som gjennom sin energi og kreative tiln?rming til utdanning gir studentene en spennende og l?rerik studietid, sier rektor J?rgen H. V. Gjerdrum.
LEVERAND?R AV FAGFOLK TIL KULTURLIVET SIDEN 1984
NISS – Nordisk Institutt for Scene og Studio, har utdannet kunstnere og fagfolk til kulturlivet i 25 ?r. Mer enn 500 fulltidsstudenter og betydelig antall kortkursdeltagere g?r hvert ?r p? skolen. NISS ligger sentralt p? Vaterland i Oslo, og tilbyr ni fulltidsutdanninger p? ulike niv?er og en omfattende kursvirksomhet. Fra h?sten 2011 tilbyr NISS for f?rste gang h?yskolestudier og er dermed Norges f?rste private kunsth?yskole.H?sten 2012 starter NISS opp med bachelorstudier.

Similar Posts