Östersjöregionens universitetsrektorer möts p? Campus Gotland

Den 22-24 oktober träffas rektorer, ministrar och andra representanter fr?n 55 universitet i 14 olika länder i nätverket Baltic University Programme i Visby, p? Uppsala universitet Campus Gotland. Nätverket är ett av de största universitetsnätverken i världen och fokus ligger denna g?ng bland annat p? samarbete kring undervisning och forskning med ett h?llbarhetsperspektiv.
The Baltic University Programme, eller Östersjöuniversitetet som det ocks? kallas, är ett nätverk av universitet i Östersjöregionen. Nätverket har under de dryga 20 ?r det existerat vuxit till att bli ett av de största universitetsnätverken i världen och leds fr?n Uppsala universitet.
Den 22-24 oktober kommer cirka 90 personer varav 12 rektorer, 18 vice-rektorer, en vice minister och andra representanter fr?n inte mindre än 55 universitet i 14 länder i nätverket att för fjärde g?ngen samlas i Uppsala till en rektorskonferens. Inbjudna talare är bland andra: Lars Rydén, grundaren av Baltic University Programme, Cecilia Schelin Seideg?rd, Landshövding p? Gotland, Jan Lundin, generalsekreterare i Council of the Baltic Sea States och Eva ?kesson, rektor Uppsala universitet.
Ett syfte med konferensen är att utveckla samarbetet mellan universiteten i nätverket när det gäller internationalisering, utveckling av undervisningen, kompetensutveckling, finansiering och andra aktiviteter för b?de forskning och undervisning. Ett annat syfte är att lyfta fram Baltic University Programmes betydelsefulla roll som flaggskeppsprojekt inom EU:s Östersjöstrategi.
Baltic University Programme arbetar med utbildning ur ett tvärvetenskapligt och regionalt perspektiv. Fr?n början var nätverket inriktat p? miljöfr?gor i och kring Östersjön men har vartefter kommit att vidga ämnesomr?det till ett h?llbarhetsperspektiv. Varje ?r läser ca 10 000 studenter en eller flera kurser anordnade av Baltic University Programme p? sina respektive hemuniversitet. B?de studenterna och deras lärare har även möjlighet att delta i för nätverket gemensamma kurser och konferenser, bland annat en ?rligen ?terkommande kurs p? ett segelfartyg, där de studerande lär sig att segla och samarbeta i ett internationellt team samtidigt som de avlägger en akademisk kurs om h?llbar utveckling i Östersjöregionen.
Tid: 22-24 oktober.
Plats: Uppsala universitet Campus Gotland, sal E22
Mer information om Baltic University Programme.

Mer information om rektorskonferensen.

För mer information, kontakta Paula Lindroos, tel: +358 407 599 50, [email protected] eller Christian Andersson, tel: +47 47 33 79 72, [email protected]
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top