Öva hemma-häften, ett stöd till skolföräldrar

M?nga skolföräldrar söker konkret stöd för att ta ansvar och engagera sig i sina barns skolg?ng. Nu kommer Majemaförlaget ut med 4 arbetshäften för barn i ?ldern 8-10 ?r, fyllda med roliga uppgifter samt handfasta tips för föräldrar.
Med Majemaförlagets serie Hej Skolan! byggs en brygga mellan hemmet och skolan i form av böcker till b?de skolföräldrar och deras barn.
Öva hemma eller läxors vara eller icke vara är en het potatis. Att göra skolarbete p? fritiden är det rätt eller fel? Drar man paralleller till idrottsvärlden s? är det den som tränar mest som är bäst. Vad är det som gör att vi tänker att skolan bär allt ansvar för träningen när det gäller läsning och matematik? Säger Weronica Halldén VD p? Majemaförlaget.
Öva hemma-häftena f?r barnen färdighetsträning i svenska och matematik och befäster de grundkunskaper som lagts i skolan. De nationella proven kommer i ?rskurs tre, d? kan dessa häften vara bra att öva upp eventuella svagheter i. Övningarna utg?r fr?n läroplanen Lgr11, s? föräldrarna kan känna sig trygga med att barnen jobbar ?kvalitetsäkrat?.
?Öva hemma-häftena kan köpas p? Majema.se/foraldrar för 52:-styck.

Majemaförlaget har utvecklat läromedel för F-6 sedan 1982. Hej skolan! är Majemas bokserie för skolföräldrar som vill stötta och engagera sig i sina skolhjältar. Med tydlig pedagogik, roliga illustrationer och handfasta tips till föräldrarna blir Hej skolans böcker och populära Facebookgrupp en behövlig diskussionsplattform mellan hemmet och skolan.

0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top