Över 22 000 antagna studenter i höst

Ume? universitet är landets tredje största lärosäte sett till antalet antagna studenter höstterminen 2014. Populära program är bland annat psykologprogrammet, tränarprogrammet och v?rdadministrativa programmet

Hösten 2008 antog Ume? universitet totalt knappt 20 000 studenter, i höst drygt 22 000. Endast Stockholms universitet och Uppsala universitet har antagit fler studenter höstterminen 2014.
? Vi har haft en fantastisk utveckling av antalet studenter. Men faktum är att vi antagit färre studenter i höst jämfört med i fjol. Det är ett medvetet val eftersom vi vill koncentrera oss p? att utveckla v?ra utbildningar och stärka kvaliteten, förklarar Anders Fällström, prorektor vid Ume? universitet.
Totalt har Ume? universitet antagit 5311 programstudenter. Det är en ökning med 108 studenter jämfört med i fjol. Närmare 17 000 studenter har antagits till kurser, en minskning med nästan 700 studenter.
? Vi har de senaste ?ren valt att prioritera utbildningsprogrammen framför frist?ende kurser. En programstruktur gör det möjligt att planera och utveckla en genomtänkt utbildning p? ett helt annat sätt. Det är därför väldigt glädjande att vi ser en ökning av antalet antagna programstudenter, säger Anders Fällström, prorektor vid Ume? universitet.
I snitt ligger söktrycket p? tv? förstahandssökande per antagen p? programmen. I topp bland de program som har mer än 25 platser ?terfinns psykologprogrammet, tränarprogrammet och v?rdadministrativa programmet, följt av sjukgymnastprogrammet och läkarprogrammet.
? Vi har ocks? ett ökat söktryck till lärarutbildningen i höst. Bland annat är programmen till speciallärare och specialpedagog populära. Det här är lärarkategorier som det finns ett stort underskott av, inte minst i Ume? kommun, säger Anders Fällström.
Höstterminen startar den 1 september och det är först tv? veckor in p? terminen som det g?r att veta hur m?nga studenter som registrerat sig p? sina utbildningar jämfört med höstterminsstarten 2013.
Mer information:
Universitets- och högskoler?det: Antalet antagna per lärosäte
För ytterligare information, kontakta gärna:
Anders Fällström, prorektor vid Ume? universitet
Telefon: 070-493 85 27
E-post: [email protected]
Foto: Elin Berge

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top