Patientens behov i fokus för Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet arbetar genom projektet “En värdefull v?rd” för en utveckling av svensk hälso- och sjukv?rd i riktning mot mer kunskap och etik för att patientens behov ska tillgodoses p? bästa sätt.
– Det saknas idag ett övergripande ansvarstagande för svensk hälso- och sjukv?rd, ansvarsfördelningen är oklar och ett egentligt ansvartagande uteblir p? flera niv?er, säger Karl Sallin, ledamot i Svenska Läkaresällskapets styrelse, som söndagen den 19 oktober medverkar i SR P1s program Debatt.
– Inte minst läkark?rens tillbakadragna position bidrar till att centrala värden som kunskap och etik inte längre sätts i fokus, fortsätter Karl Sallin. Vi har som k?r ett ansvar att föra fram dessa värden och förm?gan till detta bottnar i att vi tar v?rt uppdrag fr?n patienterna p? allvar och tillägnar oss den kunskap som gör att vi kan agera kraftfullt i utvecklingen av hälso- och sjukv?rden.
– Ekonomisk och eller politisk detaljstyrning riskerar att, om hänsyn inte tas till viktigare värden enligt ovan, försämra förutsättningarna för god hälso och sjukv?rd, säger Karl Sallin.
EVV-projektet initierades av Svenska Läkaresällskapet 2013 efter Maciej Zarembas artiklar om tillst?ndet i svensk hälso- och sjukv?rd idag. M?let med projektet är att under 2015 skapa ett policydokument med förslag till ?tgärder om hur v?rden kan utvecklas i linje med Hälso- och sjukv?rdslagen, riksdagens prioriteringsbeslut och de läkaretiska principerna.
Mer information:
Karl Sallin, ordförande för Svenska Läkaresällskapets projekt “En värdefull v?rd”, 0739-80 12 54

Svenska Läkaresällskapet är läkark?rens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukv?rd för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 h?lls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du p? www.sls.se eller www.riksstamman.se0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top