SE

Pedagoger i Njurunda samlas till en gemensam utvecklingsdag för en likvärdig skola

2014-10-27 07:00 Sundsvalls kommun Tisdagen 28/10 kommer alla pedagoger som jobbar inom förskolan i Njurunda skolomr?de att ha en gemensam utvecklingsdag. Förmiddagen kommer att inneh?lla föreläsningar i Opalen och p? eftermiddagen har pedagogerna f?tt anmäla sig till olika workshops, inspirations- föreläsningar och pedagogiska caféer. Förskolechefsgruppen har organiserat dagen.

Tisdagen 28/10 kommer alla pedagoger som jobbar inom förskolan i Njurunda skolomr?de att ha en gemensam utvecklingsdag. Förmiddagen kommer att inneh?lla föreläsningar i Opalen och p? eftermiddagen har pedagogerna f?tt anmäla sig till olika workshops, inspirations- föreläsningar och pedagogiska caféer. Förskolechefsgruppen har organiserat dagen.
Syftet med utvecklingsdagen är att sträva efter en likvärdig förskola och inspireras inför ?rets arbete med kvalitetsindikatorerna spr?k och kommunikation, naturvetenskap och teknik samt matematik.
Vi har i s? stor utsträckning som möjligt använt oss av de kvalitéer och kunskaper som finns bland medarbetarna i skolomr?det. Bland annat kommer en av v?ra ateljéristor* att ha en Workshop som heter skapande med lera, en annan förskolans uteg?rd. Omr?dets pedagogista kommer att h?lla i skapande med ?terbruk. N?gra medarbetare h?ller i workshops med matematik samt naturvetenskap och teknik samt drama. Vi har ?l?nat? medarbetare fr?n andra skolomr?den som kommer att h?lla i n?gra workshops, inspirationsföreläsningar och pedagogiska caféer.
Det blir en heldag där v?r förhoppning är att pedagogerna ska skapa kontakter och nätverk, lära av varandra, tillsammans utvecklas och inspireras med fokus p? förskolans kvalitetsindikatorer.
*Förklaring ateljérista:
Arbetar med estetiska uttrycksformer, lärande, miljö och material, reflektion och dokumentation i förskolan. Inspirerar barn och pedagoger att använda olika uttryckssätt i sitt lärande. Skapar ing?ngar och förbindelser inom och mellan ämnesomr?den med hjälp av estetiken.
Kontaktperson
Susanne Berggren, förskolechef
Telefon: 060-658 38 00
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy