SE

Pedagogiskt pris delades ut p? Lärardagen

P? Lärardagen i Conventum 13 augusti delade Örebro kommun ut Pedagogiskt pris 2014. Inom kategorin grundskola gick priset till Josefin Nilsson, Navets skola. Inom kategorin gymnasieskola till Markus Karlsson, Plusgymnasiet.
Förskolans pris delas ut vid Lärardagen i oktober.
Om pristagarna
Josefin Nilsson är kvalitetsutvecklare vid Navets skola. I motiveringen till att hon f?r Pedagogiskt
pris 2014 st?r: ?Pristagaren har mycket stor kunskap och stort engagemang kring nyanlända elever. Genom hennes arbete med ett kunskaps- och spr?kutvecklande arbetssätt, stöds och utvecklas s?väl nyanlända som alla övriga elever. Pristagaren har n?tt ut med sin kunskap och erfarenhet och bidragit till ökad kvalitet i arbetet med nyanlända, b?de lokalt och nationellt.?
? Jag är väldigt glad över priset. Det visar att jag f?r uppskattning och förtroende för det jag gör, att det ocks? är okej att vara obekväm och ifr?gasätta det som inte är bra. Framför allt delar jag priset med kollegor och andra som hejat p? mig. Stödet fr?n och samarbetet med Örebros lärare är jätteviktigt. Lärare är inget ensamyrke, säger Josefin.
Markus Karlsson är lärare p? Plusgymnasiet. I motivering till att han f?r Pedagogiskt pris 2014 st?r: ?Pristagaren först?r vikten av goda relationer till elever och kollegor. Han är innovativ och har skapat en lärplattform med nationell spridning, som f?tt stor positiv respons fr?n kollegor, skolledning, men framför allt fr?n eleverna. Pristagaren v?gar vända p? bedömningen och själv bli bedömd av sina elever, är lyssnande, generös, ger idéer om man ber om det, erbjuder lektionsbesök, ger feedback, stöttar och uppmuntrar sina elever och kolleger s? de f?r lust och driv att utvecklas.?
? Jag blev superöverraskad, väldigt stolt och glad över att det arbete jag lägger ned belönas och att andra tror p? det jag h?ller p? med. Vi m?ste finnas i de nätverk och arenor där eleverna finns. Föreläsningar ska vara tillgängliga för lärande, var eleverna än befinner sig. Som lärare m?ste vi dela med oss av kunskap och erfarenheter över huvudmannagränser, säger Markus som startat webbplatsen plusplay.se som även finns som app.
Om priset
Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Örebro kommun ut “Pedagogiskt pris” till n?gon eller n?gra
pedagoger som har utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad m?luppfyllelse. Priset omfattar samtliga kommunala och frist?ende förskolor och skolor i Örebro och delas ut i tre kategorier; förskola, grundskola/grundsärskola och gymnasieskola/gymnasiesärskola.
Priset är en uppmuntran och bekräftelse p? vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration och ett ökat fokus p? pedagogens betydelse och bidra till en ännu bättre utbildning för v?ra barn. Den totala prissumman är max 50 000 kronor per ?r och fördelas till vardera kategori av en jury. Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom yrkesomr?det.
Mer om priset p? orebro.se/pedagogisktpris.
Kontaktperson
Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning
019-21 36 88, 076-551 31 08, [email protected]

Örebro kommun – Sveriges Kvalitetskommun 2013
24600Skicka som e-post
Share this

Similar Posts