SE

Pedagogiskt pris till lärare vid Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping har utlyst priset, som har till syfte att främja framst?ende pedagogiska insatser, engagemang, undervisningsskicklighet, samverkan och gott pedagogiskt ledarskap.
2014 ?rs mottagare är nu utsedd och det är Madelene Zetterlind, universitetsadjunkt vid Tekniska Högskolan, som tar emot priset den 27 september.
Motivering
Madelene Zetterlind f?r priset för sina insatser inom omr?det flexibelt lärande där hon p? ett förtjänstfullt sätt bidragit till att inspirera högskolans lärare. Hon har skapat förutsättningar för lärarna vid alla fyra fackhögskolorna att b?de bidra med sina egna kunskaper till kollegorna och att inspireras och lära av inbjudna föreläsare och innovatörer. Madelene har ocks? skapat en pedagogisk verktygsl?da för lärare och är initiativtagare till R?det för flexibelt lärande vid Högskolan i Jönköping.
För att kunna ge dagens och morgondagens studenter redskap för det livsl?nga lärandet krävs b?de traditionell undervisning och en strävan att se möjligheter i nya, vilket är en pedagogisk utmaning. Madelene har med entusiasm, inspiration, t?lamod, kunnande och oförtröttligt arbete i hög grad bidragit till att anta den utmaningen.
Mer information:
Om pedagogiska priset vid Högskolan i Jönköping
Mikael Cederfeldt, Kvalitetssamordnare, tfn 036-10 16 05
Madelene Zetterlind, tfn 036-10 15 31
Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy