Training

– Pensjonsalderen kan ikke ?kes f?r bedrifter tar seniorene p? alvor

Oslo: H?yre-leder Erna Solberg tar til orde for ? ?ke pensjonsalderen. ? F?r det kan skje m? arbeidsgiverne ta seniorene mer p? alvor, svarer forbundsleder for ledelsesorganisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke, og viser til at tre av fire tillitsvalgte i norske bedrifter mener ledelsen ikke prioriterer seniorene.
Funnene stammer fra Norsk Ledelsesbarometer, som viser at eldre arbeidstakere ofte f?ler seg u?nsket i bedriften. Kun 25 prosent mener bedriftsledelsen i stor grad jobber for ? ?ke pensjonsalderen.
– Derfor m? det en holdningsendring til i mange bedrifter f?r det skal gi mening ? snakke om ?kt pensjonsalder, sier Brekke.
T?ff arbeidsgiverpolitikk
Erna Solberg sa seg denne uken enig med Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldts budskap om at alle b?r jobbe lenger for ? beholde velferdsniv?et, samtidig som levealderen stadig blir h?yere.
– Dette er et prisverdig initiativ, men utfordringen til H?yre og Erna Solberg blir hva de vil gj?re for at eldre arbeidstakere skal f?le seg mer velkommen i arbeidslivet og hvordan hun vil hindre at en t?ff arbeidsgiverpolitikk skviser ut de hun ?nsker skal arbeide lenger, understreker Ledernes forbundsleder.
U?nsket i bedriften
Hele 40 prosent av Ledernes medlemmer opplever at kravene som stilles i jobben gj?r det vanskelig ? st? i stillingen ut hele yrkeskarrieren, if?lge Norsk Ledelsesbarometer.
– Det er en krevende situasjon for ansatte som opplever at de er u?nsket i bedriften eller at bedriften ikke har en bevisst seniorpolitikk. Samtidig er det et faktum at vi f?r underskudd p? arbeidskraft fremover, og det m? bedriftene ta p? alvor, sier Brekke.
Dette er Norsk Ledelsesbarometer:
Norsk Ledelsesbarometer er en unders?kelse som hvert ?r sendes ut til alle Ledernes medlemmer via e-post.
I 2011-unders?kelsen deltok 2878 av Ledernes medlemmer.
Unders?kelsen er utf?rt av De Facto kunnskapssenter for Lederne.
For mer informasjon, se www.lederne.no/ledelsesbarometer.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy