SE

Personligheten p?verkar tuppars sociala position

Foto: Alex Hayward

Att inte bara människor, utan även djur har personlighet har bekräftats i flertalet studier under det senaste decenniet. Det innebär att ocks? djur skiljer sig ?t i beteende p? ett konsekvent sätt, till exempel genom att vissa individer är mer intresserade av att utforska nya omr?den är andra. Nu visar svenska forskare att personlighetstypen kan p?verka kampen om sociala positioner.
Tidigare studier har hos flera grupplevande arter visat att det finns en koppling mellan individens roll i den sociala hierarkin och personlighetstypen. Forskargruppen fr?n Stockholms universitet och Linköpings universitet har tidigare visat att dominanta tuppar som en direkt följd av den sociala status de ?tnjuter är mer aktiva och utforskande än underlägsna tuppar. Men vissa personlighetstyper kan ocks? tänkas ha lättare för att tillskansa sig en dominant position fr?n början. Nu visar forskarna att personlighetstypen kan p?verka kampen om sociala positioner. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.
Personlighetstypen hos femtio tuppar av den ursprungliga rasen gammalsvensk dvärghöna klassificerades genom olika personlighetstest vid Tovetorps zoologiska forskningsstation. Därefter sattes par av tuppar samman, och vilken tupp som blev dominant i varje par observerades. Tupparna var jämlika i storlek, s? vem som blev dominant p?verkades därför främst av skillnader i tupparnas personlighet.
? Tupparna vid Tovetorps forskningsstation lever normalt i könsmixade grupper med flera tuppar i varje, och är därför vana vid att göra upp om dominansen utan v?ldsamma slagsm?l. Inom ett par minuter är dominansen uppgjord och en kan tydligt se att den ena tuppen undviker den andre, som därmed är subdominant. Det finns allts? utrymme för att andra egenskaper än aggression kan p?verka vem som vinner eller förlorar, säger Anna Favati, doktorand vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.
Resultaten av studien visade att tuppar som var mer vaksamma och mer utforskande i personlighetstesten hade större chanser att senare vinna och bli dominanta. Den vinnande tuppen var ocks? ofta mer aggressiv i början av duellen än vad den förlorande tuppen var. Aggression hade ingen tydlig koppling med utforskande och vaksamhet, vilket innebär att dessa egenskaper var för sig förutsäger vilken status en tupp kommer att f?, och att inte bara en, utan flera olika sorters personlighetstyper kan n? framg?ng.
? Dominanta tuppar parar sig oftare än underlägsna tuppar och har därför generellt större reproduktionsframg?ng. Att flera olika egenskaper leder till en hög social status kan därför i förlängningen vara en av förklaringarna till hur variation av olika personlighetstyper bevaras, vilket är en stor g?ta inom personlighetsforskningen, avslutar Anna Favati.
För ytterligare information
Anna Favati, doktorand vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 076-9413133 eller e-post [email protected]
Hanne L?vlie, forskare vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet, tfn 073-6394497 eller e-post [email protected]
Artikeln publicerades i PLOS ONE den 29e juli 2014.Favati, A, Leimar, O & L?vlie, H. 2014. Personality predicts social dominance in male domestic fowl
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0103535

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga omr?det. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se61000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy