Training

Plan fikk Operasjon Dagsverk 2011

Et stort flertall av representantene p? Elevtinget i g?r stemte for at ?rets Operasjon Dagsverk- aksjon skal g? til Plans utdanningsprosjekt i Rwanda. Avgj?relsen ble

Et stort flertall av representantene p? Elevtinget i g?r stemte for at ?rets Operasjon Dagsverk- aksjon skal g? til Plans utdanningsprosjekt i Rwanda. Avgj?relsen ble m?tt med stormende jubel.
? Det var helt fantastisk ? v?re tilstede under avstemmingen p? Elevtinget i g?r. Den innsatsen norske ungdommer gj?r under Operasjon Dagsverk vil bety utrolig mye for ungdommene i to av de fattigste distriktene i Rwanda. At flere ungdommer i Rwanda f?r utdanning og verdifull kompetanse, er ikke viktig bare for ungdommene selv, men ogs? for landet som helhet. Vi gleder oss stort til ? samarbeide med ungdom rundt i landet om dette prosjektet, sier Linn Dagfinrud i Plan Norge.
P? Elevtingets samling i Bergen i g?r bestemte representanter fra landets ungdomsskoler at ?rets Operasjon Dagsverk-aksjon skal g? til Plan Norges skoleprosjekt i Rwanda. Valget sto mellom Redd Barna og deres prosjekt for barn i Kambodsja og SAIHs prosjekt for urfolk i Bolivia og Nicaragua.
Stort engasjement
?rets leder for Operasjon Dagsverk, Fredrikke Marie Trana (19), uttaler at hun har stor tro p? prosjektet og stiller seg hundre prosent bak Elevtingets avgj?relse. Hun gleder seg ogs? masse til videre samarbeid med Plan Norge.
? Norske skoleelever har talt, og det tyder p? et voldsomt engasjement for unges rettigheter i Rwanda. Jeg gleder meg veldig til ? starte samarbeidet med Plan Norge, og har stor tro p? at prosjektet vil bli tatt godt imot av de omlag 120 000 elevene som deltar, sier Fredrikke Marie Trana, leder av Operasjon Dagsverk 2011.
Gjennom Plans prosjekt i Rwanda skal OD-midlene bygge og utstyre skoler, tilrettelegge slik at flere f?r g? p? skole og fullf?re skolegangen, styrke unges mulighet til ? delta og p?virke eget liv, samt bidra i utviklingen av sitt eget land. Generalsekret?ren i Plan Norge, Helen Bj?rn?y, er stolt over ? f? OD-aksjonen.
? Dette er helt str?lende. N? f?r skoleelever i Norge bidra til at ungdom i Rwanda ogs? f?r skolegang. I Rwanda slutter over fire av fem f?r de begynner p? ungdomsskolen. Flertallet av disse er jenter. I et lite land som Rwanda med kun ni millioner innbyggere vil OD bety mye, sier hun.
Fakta:
Prosjektet: Ung fremtid i Rwanda
Et grusomt folkemord og hiv/aids har f?rt til at over halvparten av befolkningen i Rwanda er under 18 ?r. I det hardt rammede landet vokser nesten én million barn og unge opp uten foreldre. 65 000 husholdninger best?r av barn og ungdom som bor alene. Hele fire av fem m? slutte p? skolen f?r ungdomsskolen. Landets fremtid er helt avhengig av den kunnskapen den oppvoksende generasjonen tilegner seg. Utdanning er derfor n?kkelen til ? lykkes.
Dette skal Plan gj?re sammen med Operasjon Dagsverk
1. ?ke antallet skoleplasser for ungdom ved ? bygge og utstyre skoler
2. Forbedre oppm?te og resultater, samt sikre at flere ungdommer fullf?rer videreg?ende skole ? spesielt for jenter ? gjennom:
– Motivasjonsgrupper for jenter
– Stipend til jenter som er ekstra s?rbare, slik at de kan fullf?re utdanningen sin
– Jentekampanjer som ?ker bevisstheten om viktigheten av utdanning
– Oppl?ring av skolekomiteer for ? sikre bedre skoledrift og skoleledelse
– Utdanning av l?rere
– Skolebibliotek ? slik at alle kan ha tilgang til pensum
3. ?ke mulighetene for ungdom til ? organisere seg, uttrykke seg og l?re om sine rettigheter gjennom:
– Oppl?ring i barns rettigheter
– Elevr?d som styrker elevenes deltagelse i skoleledelse og skoleutvikling
– ?rlige nasjonale kampanjer om ungdoms rett til utdanning
– Mediegrupper der ungdom f?r mulighet til ? sette fokus p? saker som opptar dem
– St?tte til ungdomssenteret Isangano
– ?rlige m?ter der b?de ungdom, organisasjoner og myndigheter kan komme sammen og diskutere temaer knyttet til utdanning
Om Plan
Plan er en internasjonal humanit?r organisasjon som driver barnerettet utviklingsarbeid uten politiske eller religi?se bindinger for og med barn.
V?rt utgangspunkt er barns universelle rettigheter. Disse rettighetene er nedfelt i FNs barnekonvensjon og dekker barns rett til ? overleve, utvikle seg, delta i beslutninger som ang?r dem selv, samt bli beskyttet mot vold og overgrep.
Om Operasjon Dagsverk
Operasjon Dagsverk er en aksjon for, med og av ungdom som hvert ?r engasjerer ungdom, og gir de muligheten til ? jobbe en dag i solidaritet med ungdom i s?r.
Operasjon Dagsverk er en partipolitisk og religi?st uavhengig aksjon. Det betyr at de ikke har noen tilknytninger til politiske partier og deres ideologi, eller arbeider ut fra et religi?st syn p? verden.
For ytterligere informasjon:
Leder for Operasjon Dagsverk 2011, Fredrikke Marie Trana 482 67 027
Linn Dagfinrud i Plan Norge 416 19 297.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy