PMI föll till 52,1 i oktober ? stabil industrikonjunktur men priserna faller p? bred front

PMI-total föll i oktober till 52,1 fr?n 53,4 föreg?ende m?nad. Samtliga delindex ligger i tillväxtregionen bortsett fr?n lager av inköpt material som noteras till 46,5. Bland de övriga indexen var det endast leverantörernas r?- och insatsvarupriser som noterades under 50-strecket.
?Delindex för ordering?ng föll till 52,2 i oktober fr?n 53,0 i september. Även delindex för produktion sjönk men är med sin notering p? 52,4 kvar i tillväxtzonen. Ett tre-m?naders glidande medelvärde visar att de kortsiktiga trenderna i ordering?ng, orderstock och produktion varit ned?triktade sedan ?rets inledning. Detta bör vägas mot att samtliga m?nadsnoteringar, bortsett fr?n septembers orderstock, har varit i tillväxtregionen sedan juli i fjol.
Delindex för sysselsättning föll med 0,5 indexenheter till 50,3 i oktober. En stabil sysselsättningsutveckling ligger i linje med stigande orderläge, högre produktion och optimistiska produktionsplaner. Indextalen för s?väl faktisk som planerad produktion har sjunkit under m?naden och för första g?ngen p? ett ?r noteras planerad produktion under 60-strecket.
Efter tre m?nader med stigande priser föll nu leverantörenas r?- och insatsvarupriser. Fallande priser, bl.a. p? olja och plast, har bidragit till ett indextal p? 48,6.

Silf – Sveriges inköps och logistikförbund – utbildar Sveriges främsta inköpare och logistiker!
Vi är Sveriges och Nordens ledande aktör för kompetens- och karriärutveckling inom inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik. Vi ser till att du utvecklas inom Supply Chain genom kurser, internationella certifieringsprogram, företagsintern utbildningar, kompetensanalyser, ROI-mätningar av kompetensinsatser, konsulttjänster, företagsakedemier samt branschspecifika seminarier. Kort sagt: Vi ser till att du klättrar p? karriärstegen.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top