SE

PMI sjönk till 51,0 i augusti ? produktionen dämpar aktiviteten inom industrisektorn

PMI-total sjönk med 4,1 indexenheter till 51,0 i augusti fr?n 55,1 i juli. Nedg?ngen i delindex var bred och produktionen med ett indextal p? 50,5 stod för det största negativa bidraget. Delindex för industriföretagens produktionsplaner signalerar dock en fortsatt optimism framgent.

Delindex för ordering?ng sjönk under m?naden till 51,8 vilket är den lägsta noteringen sedan april i fjol. Den genomsnittliga ökningstakten av ordering?ngen har varit lägre under kvartal tre än under kvartal ett respektive tv?. Även delindex för orderstockarna sjönk i augusti och tangerar nu 50-strecket.

Delindex för sysselsättning föll fr?n 51,0 i juli till 49,5 i augusti. Fr?n mars m?nad har dock ett trem?naders glidandemedelvärde noterats över 50-strecket vilket talar för att sysselsättningsläget inom industrin stabiliserats det senaste halv?ret.

Delindex för leverantörernas r?- och insatsvarupriser sjönk med 0,3 indexenheter till 50,6 i augusti. Detta är tredje g?ngen för i ?r som index befinner sig i tillväxtzonen. Att priserna fortsätter att stiga, om än svagt, kan delvis bero p? m?nadens kronförsvagning.

Silf – Sveriges inköps och logistikförbund – utbildar Sveriges främsta inköpare och logistiker!
Vi är Norra Eurpoas ledande aktör för kompetens- och karriärutveckling inom inköp, upphandling, logistik, förhandling och juridik. Vi ser till att du utvecklas till världsklass inom Supply Chain genom kurser, internationella certifieringsprogram, företagsanpassade utbildningar, kompetensanalyser, ROI-mätningar av kompetensinsatser, konsulttjänster samt branschspecifika seminarier. Kort sagt: Vi ser till att du klättrar p? karriärstegen.0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts