PMI steg till 53,4 i september ? produktionen ?terhämtar sig

PMI-total steg fr?n 51,0 i augusti till 53,4 i september. Delindex för produktion ?terhämtade i stort sett hela fallet fr?n föreg?ende m?nad och förklarar den största delen, 2,2 indexenheter, av m?nadens uppg?ng i PMI. De övriga delindex gav relativt sm? bidrag till PMI-total.
Delindex för ordering?ngen steg till 53,0 i september medan index för orderstockarna föll under 50-strecket. Fallande orderstockar i kombination med stigande ordering?ng och produktion kan indikera att det finns lediga resurser inom tillverkningsindustrin. Denna bild förstärks av att inköpscheferna har en fortsatt ljus syn p? planerad produktionen samtidigt som sysselsättningsutvecklingen varit stabil under ?ret. I september steg delindex för sysselsättning till 50,8 fr?n 49,5 m?naden innan.
Delindex för lager av inköpt material steg till 49,9 i september fr?n 46,0 i augusti. Att delindex ligger kvar under 50-strecket överensstämmer väl med den stigande produktionsniv?n.
Pristrycket i producentledet är fortsatt svagt om än stigande. För tredje m?naden i rad noteras index i tillväxtzonen med ett indextal p? 50,6. Att index är oförändrat jämfört med m?naden innan kan till viss del förklaras av kronans stabila utveckling.

Silf – Sveriges inköps och logistikförbund – utbildar Sveriges främsta inköpare och logistiker!
Vi är Norra Eurpoas ledande aktör för kompetens- och karriärutveckling inom inköp, offentlig upphandling, logistik, affärsförhandling och juridik. Vi ser till att du utvecklas till världsklass inom Supply Chain genom kurser, internationella certifieringsprogram, företagsanpassade utbildningar, kompetensanalyser, ROI-mätningar av kompetensinsatser, konsulttjänster samt branschspecifika seminarier. Kort sagt: Vi ser till att du klättrar p? karriärstegen.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top