SE

PMI ? tjänster steg till 57,7 i oktober – Förbättrat orderläge inom tjänsteindustrin

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI?tjänster) steg fr?n 55,6 i september till 57,7 i oktober. Att totalindex ligger kvar över 50-strecket samtidigt som samtliga delindex noteras i tillväxtzonen tyder p? en fortsatt ?terhämtning inom tjänstesektorn. Enligt ett tre-m?naders glidande medelvärde har utvecklingen varit stabil under innevarande ?r.
Delindex för ordering?ng steg till 59,6 i oktober, vilket är en uppg?ng med 3,4 indexenheter fr?n september. Uppg?ngen svarar för det största positiva bidraget, 1,2 indexenheter, till tjänste-PMI. I likhet med en optimistisk syn p? orderläget talar stigande leveranstider för en god efterfr?gan. Delindex för leverantörernas leveranstider steg fr?n 50,7 till 53,1 i oktober.
Delindex för sysselsättning steg i oktober med 1,3 indexenheter till 56,3. Ett högre personalbehov har troligtvis växt fram i sp?ren av en god ordering?ng, stigande produktion och positiva produktionsplaner. Under m?naden föll index för planerad produktion n?got till alltjämt höga 67,4 medan delindex för faktisk produktion steg till 59,8.
Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till ?rets högsta notering med ett indextal p? 54,2 för oktober. Sedan försommaren 2014 visar ett tre-m?naders glidande medelvärde att den kortsiktiga trenden varit upp?triktad.

Silf – Sveriges inköps och logistikförbund – utbildar Sveriges främsta inköpare och logistiker!
Vi är Sveriges och Nordens ledande aktör för kompetens- och karriärutveckling inom inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik. Vi ser till att du utvecklas inom Supply Chain genom kurser, internationella certifieringsprogram, företagsinterna utbildningar, kompetensanalyser, ROI-mätningar av kompetensinsatser, konsulttjänster samt branschspecifika seminarier. Kort sagt: Vi ser till att du klättrar p? karriärstegen.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts