PMI ? tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ing?ende delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI?tjänster) steg till 60,1 i juli fr?n 54,6 m?naden innan. Uppg?ngen bland de ing?ende delindexen var bred och samtliga noteras i tillväxtzonen. Ordering?ngen gav störst positivt bidrag till totalindex, 3,3 indexenheter, men även stigande affärsvolym förklarar en stor del av uppg?ngen.
Delindex för ordering?ngen steg till 65,5 i juli, vilket är den högsta niv?n sedan slutet av 2010. Uppg?ngen i ordering?ng gav avtryck i orderstockarna och affärsvolymen som b?da uppvisade högre delindex jämfört med m?naden innan. Tecken p? en bättre efterfr?gan samt en ljusare syn p? orderstockarna har sannolikt p?verkat tjänsteföretagens produktionsplaner som var mer optimistiska i juli.
Delindex för sysselsättning steg med 4,5 indexenheter till 56,6 i juli. Sysselsättningen har därmed stigit sju m?nader i rad. Att planerad affärsvolym ligger p? en best?ende god niv?, samtidigt som produktion och orderläge befinner sig i tillväxtzonen, indikerar ett högre personalbehov under kommande halv?r.
Index för leverantörernas insatsvarupriser föll tillbaka under 50-strecket och noteras till 49,7. Sedan mars i ?r antar ett tre m?naders glidande medelvärde ett indextal kring 50, vilket stärker bilden av ett dämpat pristryck fr?n leverantörsledet
För ytterligare information:
Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070-540 68 78, [email protected],
Sebastian Bergfelt, Silf, 073-944 6450, [email protected]

Silf – Sveriges inköps och logistikförbund – utbildar Sveriges främsta inköpare och logistiker!
Vi är Norra Eurpoas ledande aktör för kompetens- och karriärutveckling inom inköp, upphandling, logistik, förhandling och juridik. Vi ser till att du utvecklas till världsklass inom Supply Chain genom kurser, internationella certifieringsprogram, företagsanpassade utbildningar, kompetensanalyser, ROI-mätningar av kompetensinsatser, konsulttjänster samt branschspecifika seminarier. Kort sagt: Vi ser till att du klättrar p? karriärstegen.
Bifogade filer
0100Skicka som e-post
Share this

Authors
Top