Skole

P?BELPROSJEKTET: Starter ?P?belgerilja?

Etter mange ?rs suksess med ? gi ungdom i Norge som har falt utenfor samfunnet en ny start og et bedre liv, starter P?belprosjektet opp en ?P?belgerilja?, som ?pner mulighetene for flere instanser og privatpersoner til ? kj?pe plasser i programmet eller annen oppf?lging via P?belprosjeket.
– Tradisjonelt sett har vi jobbet mest sammen med NAV, og det skal vi ogs? fortsette med, men vi ser det er et ?nske om ? kunne delta i programmet for flere. Dette blir derfor et tilbud til privatpersoner, bedrifter, kommuner, fylker og staten, hvor vi kan gjennomf?re alt fra gruppekurs over flere uker til individuelle samtaler med foreldre og ungdom, sier gründer og sjefsp?bel, Eddi Eidsv?g.

Om P?belgeriljaen:

– Bygger p? p?belmetodikk og ?program
– Tilbyr kortere og lengre kurs og programmer, veiledning, gruppe- og individuell oppf?lging, hjelp til arbeid m.m. i hele Norge
– Kan starte opp i l?pet av kort tid (en-tre uker)
– Tar oppdrag for privatpersoner, bedrifter, kommune, fylke og stat
– Tilbyr livstidskontakt for p?bler

Hva gj?r P?belgeriljaen?
Vi l?rer ungdom ? tro p? seg selv
Vi tror p? ungdom
Vi viser ungdommen konsekvensene av deres valg
Vi gj?r ungdom i stand til ? velge
Vi har arbeidsgivere over hele Norge som vi ansette p?bler
Vi ansetter lokale p?belarbeidere
Vi s?ker samarbeid med NAV og andre
Vi vet at ressursene ligger i ungdommene
Vi er gode nok ? Du er god nok!

Om P?belprosjektet
P?belprosjektet har som m?l ? f? unge mennesker som av en eller annen grunn st?r utenfor det etablerte skolesystem og arbeidsliv ut i jobb eller videreutdannelse. P?belprosjektet motiverer og l?rer den enkelte til ? ta i bruk sine egne ressurser, som man mener er n?kkelen til jobb, utdannelse og konstruktiv deltagelse i samfunnet.
Dette gj?res p? en m?te og i et spr?k den unge forst?r og respekterer. Resultatene skapes ved hjelp av dyktige, motiverte og sterkt engasjerte medarbeidere i samarbeid med bedrifter og offentlige instanser som forst?r problemene og ?nsker l?sninger.
P?belen l?rer ? bruke sine egne ressurser for ? oppn? sine m?l. Mange p?bler kjenner ikke sine egne ressurser og hvilke muligheter de har – som er attraktive for samfunn og n?ringsliv. I P?belprosjektet l?rer de dette. De l?rer ? bruke egne ressurser for ? oppn? sine m?l. Slagordet til P?belprosjektet er ?Eg e? go? nok!?
Per i dag er P?belprosjektet p? f?lgende steder: Elverum, Kongsvinger, Oslo, Lier, Drammen, R?yken, Drangedal, Krager?, Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkeland, S?gne, og Rogaland, Stavanger.
P?belprosjektet AS har i dag samarbeidsavtaler med blant annet FERD SE og Kronprinsparets Fond.

Interessert i P?belgeriljaen?
Send mail til [email protected] eller ring tlf. 51 51 09 20

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kjell Nupen