SE

Polska institutet Stockholm: Museet för de polska judarnas historia POLIN i Warszawa invigde sin permanenta utställning i g?r

Museet för de polska judarnas historia POLIN i Warszawa invigde sin permanenta utställning
NYTT JUDISKT MUSEUM I WARSZAWA
Museet för de polska judarnas historia POLIN i Warszawa öppnade med pompa och st?t sin permanenta utställning den 28 oktober. Museet öppnade i mindre skala i april förra ?ret och nu är den permanenta utställningen klar. POLIN är en av Polens stora kultursatsningar p? senare ?r, ett helt nytt museum med en arkitektoniskt djärv museibyggnad och en interaktiv utställning i ?tta avsnitt som skildrar tusen ?r av judiskt liv i Polen. Polin är ordet för Polen p? hebreiska och jiddisch.
Museet har byggts p? en symbolisk historisk plats, i stadsdelen Muranów som före kriget var en huvudsakligen judisk stadsdel och som under den tyska ockupationen gjordes om till getto. Intill museet ligger det stora gettomonumentet där den tyske förbundskanslern Willy Brandt en g?ng föll p? knä i en viktig historisk gest. Museet sluter cirkeln kring platsens historia: monumentet visar hur de polska judarna dog, museet visar hur de levde – ett museum över livet.
Den permanenta utställningen berättar om de polska judarnas historia fr?n medeltiden till idag, om deras kultur och historiska arv. I ?tta rum presenteras judarnas närvaro p? polsk mark, fr?n de första judarna p? medeltiden fram till idag när det judiska livet sakta h?ller p? att ?teruppst? i Polen. Utställningen börjar med en konstinstallation med utg?ngspunkt i en legend om judarnas ankomst till Polen.
Den permanenta utställningen är en resa genom de polska judarnas tusen?riga historia. Här berättas om hur Polen under flera ?rhundraden utmärktes av religiös tolerans och tog emot v?g efter v?g av judar p? flykt fr?n förföljelser i Västeuropa. Här berättas vidare om samhällsförändringarna p? 1800-talet, med rörelser för ökad assimilering men ocks? förnyelse av judendomen. Judarna var en viktig del av samhället när Polen ?terfick sin självständighet 1918 – cirka 10 procent av befolkningen var judar, och i m?nga städer var den judiska andelen 30-40 procent. Andra världskriget och den nazityska ockupationen blev en brutal slutpunkt för de polska och östeuropeiska judarnas unika kultur. Efter Förintelsen ?terstod knappt 300 000 judar i Polen, men m?nga emigrerade efter hand, och efter kommunistpartiets antisemitiska kampanj 1967-68 blev bara n?gra tusen kvar. Idag ?terföds dock l?ngsamt det judiska livet i Polen.
Utställningen berättar sin historia genom historiska förem?l, bilder, interaktiva installationer, rekonstruktioner och modeller, videoprojektioner, ljud och texter. För att f? en känsla för vardagslivet i varje tidsepok f?r vi höra röster fr?n m?nga olika människor: judiska köpmän, lärda män och konstnärer, rabbiner, husmödrar, politiker, historiska krönikörer och revolutionärer.
Förutom den permanenta utställningen, museets hjärta, är kulturevenemang och pedagogisk verksamhet viktiga inslag. Kulturprogrammet är brett: konstverk, installationer, konserter med klassisk musik, klezmer, jazz eller rock, teaterföreställningar, filmvisningar, debatter med deltagande av vetenskapsmän och andra framst?ende personligheter, möten med polska Rättfärdiga bland folken och med överlevare fr?n Förintelsen. Dessutom kursverksamhet för b?de barn och vuxna. Museet är ocks? aktivt p? internet med portaler om judisk lokalhistoria, polska Rättfärdiga bland folken och polsk-judiskt arkivmaterial. Den interaktiva plattformen www.storiesofpolin.com, är öppen för bidrag fr?n alla med intresse för de polska judarnas historia och kultur.
Den spännande museibyggnaden är ritad av den finska arkitektbyr?n Lahdelma & Mahlamäki. P? framsidan av det glasade rätblocket öppnar sig en spricka där huvuding?ngen ligger. Den leder in i en märklig vestibul vars veckade, asymmetriska väggar skär hela byggnaden mitt itu – en symbol för det stora h?l i judarnas historia som skapades av Förintelsen och förföljelserna efter kriget. Museets roll är att ?terskapa det historiska minnet och bygga en förbindelse mellan det förflutna och nutid, precis som bryggan över vestibulen förbinder husets b?da halvor.
Utställningen best?r av ?tta avdelningar i varsitt rum som p? en yta av över 4000 m? berättar om de polska judarnas kultur och historia. Rummen är i tur och ordning:
Skogen (legenden om början av den judiska närvaron i Polen)
De första mötena (medeltid)
Paradisus Iudaeorum (ca 1500-1650)
Staden (1600- och 1700-talen)
Den moderna tidens utmaningar (1800-talet)
P? en judisk gata
Förintelsen
Efterkrigstiden
Här berättas om samarbete, konkurrens och konflikter, om autonomi, integration och assimilation. Utställningen undviker inte det tunga och sv?ra, men det finns ocks? m?nga ljusa inslag i bilden. Ambitionen är att ge en trogen och balanserad bild av historien för att främja dialog och först?else mellan kulturerna.
Utställningens inneh?ll är utformat av en grupp av internationella experter under ledning av professor Barbara Kirshenblatt-Gimblett fr?n New York University. Chefshistoriker är professor Antony Polonsky fr?n Brandeis universitet. Museets vetenskapliga r?d best?r av professorerna Władysław Bartoszewski, Israel Gutman, Henryk Samsonowicz, Bożena Szaynok, Janusz Tazbir och Feliks Tych, samt Marian Turski. För den visuella utformningen och scenografin st?r Event Communications fr?n London och Nizio Design International fr?n Warszawa i samarbete med 180heartbeats + Jung v. Matt och Bad Design.
Museets hemsida: http://polin.pl/en/grand-opening-of-the-core-exhibition
Kontakt och mer info:
Halina Goldfarb (projektledare)
[email protected], tel. 08-50 57 50 53
eller
Marta Dybula, PR-ansvarig p? Polska institutet
[email protected], tel. 08-50 57 50 73
Foton: Polin, Museet för de polska judarnas historia. Fler bilder: http://polin.pl/en/media/photos

____________________________________________________________________
Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv p? webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är v?rt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholmsregionens kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, p? lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.1200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy