SE

Poppis att vilja bli sjuksköterska

Intresset för att bli sjuksköterska, grundskollärare och biomedicinsk analytiker är stort bland de 21 738 personer som sökt Högskolan Kristianstads olika utbildningar till v?ren 2015. Än en g?ng sl?r högskolan sitt ansökningsrekord.

Natten till den 16 oktober stängdes ansökningarna till landets högre lärosäten, och nu när Universitets- och högskoler?det, UHR, har sammanställt siffrorna visar det sig att Högskolan Kristianstads utbildningar fortsätter att attrahera allt fler. Av de nio program som varit sökbara b?de i ?r och förra ?ret har antalet Prio 1-sökande* ökat med 18 procent.
? Det är riktigt glädjande att s? m?nga vill utbilda sig hos oss och extra glädjande tycker jag är den 80 procentiga ökningen av sökande till grundlärarutbildningen ?rskurs 4-6, säger Ann-Sofi Rehnstam Holm, prorektor vid Högskolan Kristianstad.
En riktig uppstickare bland högskolans program är Landskapsvetarprogrammet som har 76 procent fler nya sökanden i ?r jämfört med förra ?ret och där det nu är över tio sökanden per plats. Sjuksköterskeprogrammet fortsätter toppa listan p? de mest sökta programutbildningarna, och i ?r konkurrerar drygt 1450 personer om de totalt 95 platserna.
? Även i ?r är ämneslärarutbildningarna inom det naturvetenskapliga fältet och matematik de mest problematiska att locka studenter till, men det är en stark nationell trend och inget unikt för oss, konstaterar Ann-Sofi Rehnstam Holm.
Man kan emellertid se ett n?got ökat intresse för biologiprogrammen vid Högskolan Kristianstad jämfört med förra omg?ngens ansökningar. Biologprogrammet med inriktning biologisk m?ngfald, kommunikation och samhälle har fler än dubbelt s? m?nga sökanden i ?r, och inriktningen cellbiologi har ocks? ökat rejält. Även ansökningarna till högskolans kursutbud fortsätter att öka. I ?r kom 17265 Prio-1 ansökningar in, vilket är en ökning med 20 procent. Bland de tre mest sökta kurserna ligger “Arbetsrätt för chefer”, “Grafisk design introduktion” och “Kropp: Stress, näring och hälsa” i topp.
För mer information kontakta: Prorektor Ann-Sofi Rehnstam Holm p? 076-761 77 32.
* Med Prio 1 menas de anmälningsalternativ som ryms inom de 45 högskolepoäng som en person kan bli antagen till. Om en sökande anmält sig till en 15-poängskurs som sitt förstahandsval och ett program, 30 poäng, som sitt andrahandsval är personen Prio 1-sökande till b?de kursen och programmet eftersom den sökande kan antas till b?da.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid n?got av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar p? grundniv? och merparten av programmen p? avancerad niv? inneh?ller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Conny Gustavsson   #JTH   #Salem Seifeddine   #Svenska Gjuterif