SE

Power Circle lanserar kunskapsportal för laddinfrastruktur

Antal laddbara fordon i Sverige ökar kraftigt. Senaste ?ret har ökningen varit mer än 140 %, men laddinfrastrukturen har inte hängt med. En orsak till detta är bristen p? kunskap och lättillgänglig information. Det vill Power Circle r?da bot p? genom portalen emobility.se.

För den som vill etablera en laddstation för laddbara fordon för första g?ngen är fr?gorna m?nga. Vad kostar det? Vart vänder man sig? Vad bör man tänka p?? Vilka säkerhetskrav finns det? Vilken standard ska man följa? Hur ska man ta betalt? Tidigare har det inte funnits n?gon webbplats eller portal som tagit upp och svarat p? dessa fr?gor. Fram till idag.
Den nya hemsidan Emobility.se är till för att underlätta för aktörer som vill etablera laddstationer, men som inte vet hur man ska g? tillväga. P? hemsidan skall besökare kunna följa etableringsprocessen fr?n idé till färdig laddstation i fyra enkla steg. Hemsidan erbjuder ocks? verktyg, som exempelvis checklistor och flödesscheman, som underlättar för den som ska etablera en laddstation för första g?ngen.
Förutom detta kan besökaren även läsa om elfordonens historia, dess för- och nackdelar och mycket mer. P? hemsidan finns ocks? anpassad information till olika typer av aktörer, s?som: privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, offentlig- och kommersiell verksamhet.
Hemsidan inneh?ller ocks? Sveriges mest kompletta ordlista och FAQ inom elektromobilitet.
– Genom hemsidan emobility.se hoppas vi att fler aktörer v?gar ta steget ut och satsa p? laddstationer som en tjänst till inv?narna, hyresgästerna och kunderna. Att etablera laddstationer är ocks? ett sätt för kommuner att visa miljöengagemang och ett sätt för företag att locka kunder, säger Mazdak Haghanipour, projektledare p? Power Circle AB.
Emobility.se är en del av projektet ?Laddat för kunskap? som delfinansierats av Energimyndigheten.
För mer information, kontakta;
Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, [email protected]
Mazdak Haghanipour, Projektledare Power Circle AB, +46 (0)72-732 48 11, [email protected]
Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksamma inom omr?dena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 40-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen fram?t. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom v?ra omr?den samlas under parollen “Electricity for sustainable energy”. Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!

Bifogade filer
6300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy