SE

Praktikertjänsts fullmatade Kursprogram för v?ren 2015 är nu släppt

Nu finns Praktikertjänsts kurskatalog för v?ren 2015 p? www.praktikertjanst.se, och om lite mer än en vecka är den ute i pappersform hos landets alla tandläkare. Liksom tidigare kataloger inneh?ller den ett fullspäckat program med m?nga olika typer av efterutbildningar p? flera intressanta resm?l som vänder sig till alla inom tandv?rden; s?väl privatanställda som offentliganställda.

En hel del mycket uppskattade kurser ?terupprepas, men katalogen inneh?ller ocks? m?nga spännande nyheter, b?de bland kurser och föreläsare.
Här är bara n?gra exempel: ?Modern tandstödd protetik? med Nicole Winitsky. ?Är tandv?rden anpassad till äldre människors sköra munh?lor? med Karin Garming Legert och Mikael Zimmerman. ?Tandläkarens komplexa kliniska vardag? med George Homsi samt Flemming Brandts kurs ?Fr?n ocklusion till ocklusion? som kan kombineras med ett besök p? den danska dentalmässan Scandefa i april 2015.
Läs mer och anmäl dig p? www.praktikertjanst.se.

Praktikertjänsts affärsomr?de Tandv?rd är den största privata tandv?rdsaktören i Sverige, med landets mest nöjda patienter. Affärsmodellen är unik med cirka 1 200 aktieägare som själva arbetar med tandv?rd p? mottagningar och laboratorier runt om i landet. Affärsomr?dets omsättning är cirka 4,7 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 4 700. Bättre v?rd för bättre liv. www.praktikertjanst.se.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy