SE

Premiär för tvärvetenskaplig studentkonferens p? ?ngström

Den 8 oktober h?lls för första g?ngen en tvärvetenskaplig studentkonferens p? ?ngströmlaboratoriet. Drygt 350 studenter samlas för att bli bättre p? att kommunicera över naturvetenskapliga ämnesomr?den och presentera vetenskapligt material p? ett intresseväckande och först?eligt sätt.
Världen st?r inför en rad kritiska tekniska och sociala utmaningar som i m?nga fall skulle kunna lösas genom ökade samarbeten mellan naturvetenskapliga ämnen. Men dessa uteblir p? grund av kommunikationsproblem som orsakas av olika sätt att formulera problemställningar, illustrera data och slutsatser, samt bristen p? en gemensam terminologi. För att öka kommunikation och först?else mellan olika naturvetenskapliga ämnen arrangeras Naturvetarkonferensen av DiaNa kommunikationsträning vid Uppsala universitet den 8 oktober.
Konferensen blir en mötesplats för drygt 350 studenter inom olika naturvetenskapliga ämnen. Genom att lyssna till studentpresentationer samt ge och f? ?terkoppling p? dessa, ges studenterna en ökad medvetenhet om hur spr?kval och problemställningar kan variera mellan ämnena. M?let är att göra studenterna bättre p? att kommunicera och samarbeta mellan omr?den och att f? dem att inse vikten av att presentera vetenskapligt material p? ett intressant och begripligt sätt.
Det tvärvetenskapliga perspektivet presenteras redan i det inledande föredraget d? Helene Andersson Svahn, professor p? KTH och ledamot i Sveriges unga akademi, berättar om det senaste inom nanobioteknologi – ett gränsöverskridande ämne där biologi och teknologi förenas.
Läs mer om Naturvetarkonferensen och programmet den 8 oktober.
Naturvetarkonferensen 2014
Tid och dag: Onsdagen den 8 oktober kl.13.15 -17.00
Plats: Siegbahnsalen och Häggsalen, ?ngströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

OBS! ?hörare hälsas varmt välkomna till studentpresentationerna kl.14.15, registrering krävs kl 12.00-13.00 utanför Siegbahnsalen
För ytterligare upplysningar, kontakta Katarina Andreasen, docent och projektledare,
DiaNa kommunikationsträning, 018-471 63 05, [email protected]
Naturvetarkonferensen anordnas av DiaNa, kommunikationsträning vid institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet, för studenter p? teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kommunikationsträningen startades 2001. Inom DiaNa ges idag övningar i kategorierna muntlig och skriftlig kommunikation, samt övning i gruppinteraktion. Utöver handledarkurser ordnas även nätverksträffar för lärarna och varje ?r h?lls en naturvetarkonferens för studenterna där de f?r möjlighet att h?lla en presentation inför stor publik. För ?hörarna ger konferensen möjlighet till en breddad naturvetenskaplig allmänbildning och ökar kontakterna mellan ämnesgränserna.

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se1200Skicka som e-post
Share this

Similar Posts