Premiär p? persontrafikmässan: s? förebygger vi bussolyckor

Kollektivtrafikbolaget Arriva vill göra n?got ?t de incidenter där boggibussarnas utsvängande bakparti orsakar skador p? personer och förem?l. 27 % av skadorna p? bussarna sker i dag p? höger bakparti. Tillsammans med KGK har man tagit fram ett system med en sidokamera som ger busschauffören kontroll över de utsatta situationerna.

Du har säkert lagt märke till varningsmeddelandet längst bak p? boggibussarna: Varning – utsvängande bakparti. Men visste du att när chauffören gör fullt rattutslag vid en bussh?llplats g?r bakpartiet in hela 140 centimeter över trottoaren? Torbjörn Törner är verkstadschef p? Arriva och initiativtagare till projektet med sidokamera.
? St?r man med en barnvagn p? en bussh?llplats s? är klämrisken mot busskuren stor. Vi har knuffat omkull folk, framförallt i tr?nga terminaler där det är snävt att svänga ut. Sedan är det de materiella skadorna. Höger bakparti st?r för 27 % av alla v?ra pl?t- och lackskador p? bussarna.
Tillsammans med KGK har Arriva tagit fram en lösning p? problemet. Strax framför den bakre dörren p? bussen har man monterat en kamera. Fr?n kameran g?r bilden till en skärm som sitter till vänster om förarplatsen. När chauffören lägger i vänster blinker tänds skärmen och visar bussens bakre parti med en tydligt uppritad säkerhetszon. Chauffören kan enkelt bedöma om det finns risk för att köra p? en person eller ett förem?l. Skärmen slocknar automatiskt när blinkern sl?s av eller när bussen kommer upp i en förutbestämd hastighet. Allt för att undvika att föraren distraheras.
? Det är ett grundläggande krav fr?n oss att skärmen ska vara ett hjälpmedel och inte n?got som stör i arbetsvardagen, säger Torbjörn Törner.
De flesta av företagets förare har nu g?tt en utbildning i hur man använder verktyget. Inom kort finns systemet monterat p? Arrivas samtliga 210 boggibussar i Stockholmsomr?det.
Hans Björklund är produktchef p? KGK. I tätt samarbete med Arriva har han och hans kollegor testat och kravställt till leverantören MXN hur systemet ska fungera.
? Det här är ett banbrytande och vägledande projekt. Om Arriva kan visa att reparationskostnader och onödiga personskador minskar, att man rentav kan undvika dödsfall, tror och hoppas jag att alla andra bussägare kommer vilja följa efter.
KGK har fortsatt utveckla systemet. Redan nu g?r det att koppla in en kamera och se döda vinkeln vid höger framhjul. Bilderna fr?n döda vinkeln, liksom bilderna fr?n en eventuell backkamera, visas i den befintliga skärmen p? förarens vänstra sida.
KGK premiärvisar systemet p? mässan Persontrafik i Älvsjö 28-30 oktober. Välkomna till monter C14:41 för att f? mer information, eller kontakta Marie Blomberg (se bifogade kontaktuppgifter).
Se även det bifogade filmklippet som tydligt visar hur KGK och Arriva löst problematiken.

KGK är generalagent för världsledande tillverkare av tillverkare av tillbehör, reservdelar och komponenter med välkända varumärken för fordons- och marinbranschen.
I Sverige bedriver KGK verksamhet i Sollentuna, Göteborg och Malmö. Utomlands finns KGK i Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top