PRESSEINVITASJON: NOKUT- konferansen for h?yere utdanning 2011

Tema: Hva er god utdanning og hvordan p?virkes kvaliteten av universitetsambisjonene? Sted og tid: Konferansen arrangeres 12. og 13. april i Oslo (Oslo Kongressenter ? Folkets hus).
Det er like under 400 p?meldte p? konferansen. Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2011 deles ut p? konferansens f?rste dag. Den nye ordningen med Sentre for fremragende utdanning lanseres like etter prisutdelingen.
NOKUT skal bidra til ? fremme kvalitet i utdanningen. P? konferansens f?rste dag belyser og dr?fter vi utfordringer og suksessfaktorer for god utdanning. Hva mener l?rerne og studentene, og hva er viktig for arbeidsliv og samfunn? Dag to sp?r vi hvordan utviklingen i sektoren med nye samarbeidskonstellasjoner, fusjoner og universitetsambisjoner p?virker utdanningskvaliteten. Som et bakteppe til denne diskusjonen presenteres utviklingstrekk i h?yere utdanning i Europa i dag og erfaringer fra Sverige. Parallellsesjonene ber?rer prim?rt konferansens hovedtema.
Les mer om konferansen: http://www.nokut.no/NOKUT-konferansene-2011/hoyere-utdanning
Kontaktperson i NOKUT for presse: Runar Todok 21 02 18 64 – 909 12 510
Kontaktperson(er):
Informasjonssjef – Runar Todok Telefon:90912510 Mobil:90912510 E-post:[email protected]
Lenker
http://www.nokut.no/NOKUT-konferansene-2011/hoyere-utdanning

Authors

Related posts

Top