SE

Pressinbjudan 9/10: Jobben finns i jord och skog ? men för f? unga hittar dit

Möjligheten till intressanta och stimulerande jobb inom jord- och skogsbruk har g?tt m?nga ungdomar förbi. Samtidigt skriker de gröna näringarna efter kvalificerat folk. Nu satsar universitet, gymnasieskolor och näringslivet gemensamt p? att förbättra de gröna näringarnas attraktionskraft. De första idéerna presenteras vid en sammankomst hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien(KSLA) den 9 oktober. Sammankomsten kommer ocks? att webbsändas.
? Svenskt jordbruk och skogsbruk och de gröna näringarna i stort behöver utveckla sin konkurrenskraft b?de p? kort och p? l?ng sikt. För det krävs att fler unga människor utbildar sig inom de omr?den där kompetensbehoven är som störst. Och för att de ska vilja det m?ste vi öka den gröna sektorns attraktionskraft!
Det säger ?ke Clason, ordförande i KSLA:s allmänna avdelning och moderator vid sammankomsten den 9 oktober, d? en arbetsgrupp med representanter fr?n myndigheter, näringsliv, organisationer, universitet och gymnasiekolor presenterar förslag till gemensamma aktiviteter för att göra de gröna näringarna mer attraktiva för ungdomar.
? M?nga unga har inte sett alla de möjligheter till intressanta och stimulerande jobb som finns i sektorn. Arbetsuppgifterna är ofta breda och kvalificerade och ställer höga krav p? kompetens. Därför m?ste utbildningsutbudet utvecklas kontinuerligt i nära samverkan med näringen och vi m?ste g? ut bland v?ra ungdomar med det!
M?nga aktörer arbetar med fr?geställningarna, var och en p? sitt h?ll, men fr?gorna är ofta komplexa och m?ste lösas utifr?n olika perspektiv. Det kräver bättre samordning. Därför har arbetsgruppen, där LRF, SLU, Hush?llningssällskapet, Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket, KSLA:s Framtidsprojekt och Naturbruksskolornas Förening ing?r, under knappt ett ?r under KSLA:s vingar analyserat fr?gorna och tagit fram de gemensamma aktiviteterna. Oktobersammankomsten ger tillfälle till nya inspel och ska lägga grunden för gruppens fortsatta arbete.
Exempel p? vad som kommer att belysas är: Ungdomarnas attityd till de gröna näringarna; Kunskapsöverföringsprocessen mellan forskare och brukare; ?Flykting söker Bonde? ? ett projekt kring integration p? landsbygden; Finns det behov av en gemensam utbildningskarta?…
Välkommen att diskutera Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna torsdagen den 9 oktober kl 15.45 hos KSLA, Drottninggatan 95 B i Stockholm! Anmäl dig direkt här.
Mer information: kontakta akademiagronom Eva Ronquist, [email protected], tel 08 54 54 77 06

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts