SE

Pressinbjudan: Kvalitetsarbete i skola och offentlig sektor viktig fr?ga i Almedalen

Är det bra eller d?lig kvalitet som kostar samhället mest? Vad tycker v?ra elever utmärker en bra skola? Vilka betyg sätter lärare p? sina arbetsplatser? Dessa är n?gra av de kvalitetsrelaterade fr?gor som SIQ kommer att diskutera den 2 juli i Almedalen.

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ kommer att tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex – SKI ta tempen p? kvalitetsniv?n och kundnöjdhet inom bland annat skola och offentlig sektor. Tillsammans med politiska beslutsfattare, representanter fr?n offentlig förvaltning, näringsliv och skolbranschen ska kvalitetsarbetet och dess potential genomlysas och debatteras.
? SIQ har uppdraget att främja kvalitetsarbetet i alla delar av det svenska samhället och det gör vi genom att sprida kunskap och information om hur systematiskt kvalitetsarbete kan vara en nyckelfaktor för framg?ng inom alla organisationer oavsett bransch och bakgrund, förklarar Jerry Karlsson vd för SIQ. Vi kommer att visa upp goda förebilder fr?n offentlig förvaltning, fr?n skolvärlden och fr?n näringslivet och tillsammans med dessa diskutera vägen till framg?ng via kvalitetsarbete.
Seminarierna h?lls onsdagen den 2 juli p? Campus Gotland, Cramérgatan 3 i salarna D:22 och D:24.
SAL D:22
Kl.08.30 – 09.30 Är det bra eller d?lig kvalitet som kostar samhället mest? (SIQ)
Medverkande bland annat: Representanter fr?n samtliga politiska partier
Kl.11.00-12.00 Lär av bra skolor – Nu! (SIQ)
Medverkande bland annat: Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Sveriges skolledarförbund, Friskolornas Riksförbund, Glada Hudikgymnasiet mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013.
Kl.12.45-13.45 Vad tycker eleverna utmärker en bra skola? (SIQ)
Medverkande: Sveriges Elevk?rer, Utbildningsdepartementet, SSU, Moderata Studenter, Samhällsdebattören Alice Teodorescu och elever.
SAL D:24
Kl.08.00-09.00 S? (o)jämställda är v?ra arbetsplatser (SKI)
Medverkande bland annat: Gudrun Schyman fr?n Feministiskt Initiativ, AllBright,
Svenskt Näringsliv, SACO.
Kl.10.30-11.30 Hur kan samhällssektorn skapa nöjdare kunder genom att lära av andra? (SIQ)
Medverkande: Försäkringskassan, Länsförsäkringar Gotland, Svensk Energi, SJ,
Representant fr?n politiken, Svenskt Kvalitetsindex.
Kl.14.00-15.00 Lärarna sätter betyg p? sina arbetsplatser (SKI)
Medverkande: Representant fr?n politiken, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, Lärarförbundet, Friskolornas riksförbund.
Har du ytterligare fr?gor eller vil träffa oss p? plats kontakta Anna De Geer
Kommunikationsansvarig SIQ p? 0708-437848 eller via mail p? [email protected]
Mer information finns även p? v?r hemsida www.siq.se eller p? www.kvalitetsindex.se
samt i bifogat material.

SIQ är ing?r i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten med uppdraget att samla, skapa och sprida kunskap om systematiskt kvalitetsarbete. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Vietnam   #WHO