SE

Pressinbjudan: Ny unik miljö för cancerv?rd – förhandsvisning av ett konstnärligt v?rdprojekt

Tid: Torsdag 23 oktober kl 13:00
Plats: Skandionkliniken, von Kraemers Allé 26, Uppsala
Uppförandet av Skandionkliniken har inneburit en unik möjlighet att genom ett samspel mellan arkitektur och konst sätta själva v?rdmiljön i fokus. Syftet har varit att skapa en kreativ, harmonisk och inspirerande behandlings- och arbetsmiljö, till nytta b?de för patienter som v?rdas för cancer p? kliniken och för personalen som arbetar där.
Nu p? torsdag, den 23 oktober, hälsas media välkommen till en förhandsvisning av Skandionkliniken, där konst och arkitektur f?tt en unikt framträdande roll i strävandet efter en god v?rdmiljö. Kliniken ägs och förvaltas av Akademiska Hus, medan verksamheten drivs av sju landsting genom Kommunalförbundet Avancerad Str?lbehandling (KAS). Skandionkliniken är den första kliniken i Norden för behandling med protoner, och blir ett nationellt centrum som kommer att erbjuda patienter fr?n hela Sverige en unik form av str?lbehandling med färre biverkningar än vid traditionell str?lning av cancertumörer. Första patientbehandlingen är planerad till sommaren 2015.
Syftet med utformningen av Skandionkliniken – där arkitektur och konst kopplas samman till en helhet best?ende av färgsättning, skulpturer, ljus- och ljudinstallationer – är att skapa en funktionell och samtidigt trivsam och stärkande miljö för b?de patienter och v?rdpersonal.

Program

13:00 Presentation av konstprojektet fr?n idé till handling. Medverkar gör Olof Mattsson, förbundsdirektör KAS, och Tomas Nilsson, projektledare Akademiska Hus
13:30 Guidad tur och visning av konsten och möjlighet till intervju med konstnärer och arkitekt. Medverkande konstnärer: Filippa Arrias, Carl Boutard, Veronica Brovall, Anna Petrus och David
Svensson.
I ljudinstallationen freq_out 1.2 ? (skandion) samarbetar sjutton konstnärer och musiker fr?n elva länder. Medverkande konstnärer: Carl Michael von Hausswolff, JG Thirlwell. Jana Winderen, Finnbogi Petursson, BJ Nilsen, Christine Ödlund, Tommi Grönlund/Petteri Nisunen, Guds Söner (Leif Elggren/Kent Tankred), Mike Harding, Maia Urstad, Permagnus Lindborg, Anna Ceeh/Franz Pomassl, Jacob Kirkegaard och Brandon Labelle.
Arkitekt är Andreas Fernek fr?n LINK. Curator är Lotta Mossum.
Avslut ca kl 14:00
Media hälsas välkomna att delta i hela eller delar av programmet. Anmäl gärna deltagande senast 22 oktober till:
Ulrika H??rd, vik pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-553 79 32
E-post: [email protected]
Kontaktpersoner
Tomas Nilsson, projektledare Akademiska Hus
Tel: 070-610 31 17
E-post: [email protected]
Ulrika H??rd, vik. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-553 79 32
E-post: [email protected]
Lotta Mossum, curator
Tel: 070-477 64 56
E-post: [email protected]
Olof Mattsson, förbundsdirektör Kommunalförbundet Avancerad Str?lbehandling
Tel: 070-760 13 53
E-post: [email protected]
Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus p? universitet och högskolor bygger och förvaltar vi h?llbara kunskapsmiljöer. V?r l?nga erfarenhet och fokus p? trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga b?de innovativt och l?ngsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde p? 59,7 miljarder kronor och en omsättning p? 5,6 miljarder. För att möta den ökande efterfr?gan p? kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj p? 23 miljarder. S? bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel p? hur vi jobbar hittar du p? akademiskahus.se

01200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy