SE

Pressinbjudan: Nytt vindkraftscentrum vid KTH och Uppsala Universitet

KTH och Uppsala universitet bildar nu ett nytt centrum med inriktning mot vindkraft. Centret invigs torsdagen den 28 augusti.
Standup for Wind kallas centret och tanken är att det ska bidra till en gynnsam och optimerad integration av vindkraften i det svenska elnätet. Anledningen till centrumbildningen är att omr?det är i behov av kompetensförsörjning d? stora utmaningar väntar i takt med planerad vindkraftsutbyggnad i Sverige.
Under senare ?r har forskning vid KTH och Uppsala universitet bedrivits inom omr?den som vindkartering, strömningsmekanik för vindturbiner i parker och i skog, elsystem, ljud och teknikutveckling av vertikalaxlande turbiner. För att nämna n?gra omr?den. Nu samlas den kunskapen under ett tak och olika kompetenser knyts samman med stora synergieffekter som resultat.

Forskningen g?r i och med detta fr?n att först? delar av integrationskedjan till att först? en helhet fr?n vindförh?llanden, hur individuella turbiner f?ngar vinden, hur vinden bromsas upp och fördelar sig i hela parker och hur detta i sin tur p?verkar exempelvis ljudgenerering, samt hur parker p?verkar varandra över stort avst?nd.
Det ger i sin tur kunskap om hur detta sammantaget bör p?verka planering av hur elnätet byggs och hur det skall regleras.

De befintliga industrikontakter som har etablerats genom flertalet projekt samlas ocks? inom centret och möjliggör en samordning av industrins behov b?de p? kort och l?ng sikt. Samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt kommer att ocks? vara en viktig del av verksamheten.
En kickoff för detta centrum anordnas p? den 28 augusti, i sal D1, Lindstedtsvägen 17, KTH, Stockholm.
Standup for Wind är en del av regeringens strategiska forskningsomr?de Standup for Energy.
Här är n?gra punkter ur programmet:
13.40: Anton Enqvist fr?n Energimyndigheten h?ller i presentationen “Wind Energy Visions and Strategies of the Swedish Energy”.
14.30: Lennart Söder, professor i elektriska energisystem vid KTH, h?ller i presentationen “Wind Energy in the electrical system”.
15.15: Jens N?rk?r S?rensen, gästprofessor vid Uppsala Universitet, h?ller i presentationen “Wind Turbine Wakes”.
Mer information samt det kompletta programmet för kickoffen finns p? http://www.standupforwind.se
För mer information och intresseanmälan för dig som journalist, kontakta Stefan Ivanell (Förest?ndare p? Standup for Wind) p? 073 – 600 06 20 eller [email protected] som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Figaros Br   #Helena Collert