Pressinbjudan – Österv?ngsskolans elever f?r välja sina nya skolbänkar

Inför flytten av Österv?ngsskolan i Lund till Tunaskolan är det
m?nga beslut som behöver fattas. Elevernas medverkan i det som rör deras vardag
är viktig. Just nu deltar alla Österv?ngsskolans elever aktivt i valet av sina
nya skolbänkar och i färgsättningen av de nya klassrummen.
? Att eleverna f?r vara med i denna typ av beslut är inte s? vanligt
i skolans värld, men borde vara en självklarhet ? det är ju även elevernas
arbetsmiljö. För oss är detta en av flera praktiska tillämpningar av
Barnkonventionen, säger Ann Holmström, rektor p? Österv?ngsskolan.
P? skolan finns en utställning best?ende av ?tta stolar och tre
bord fr?n olika möbeltillverkare. Dessutom finns sju färgförslag till
fondväggar i de blivande klassrummen. Eleverna f?r prova och därefter rösta p?
vilken fondväggsfärg de gillar bäst och vilka stolar och bord de tycker är
bäst. Elevr?det kommer därefter att sammanställa resultatet och lämna vidare
till skolans ledning.
Välkommen att vara med vid ett utprovningstillfälle, p? onsdag den
5 november kl 13.00. D? kommer klass 2-3A till utställningen för att prova och
rösta.
Vänligen anmäl ditt deltagande p? förhand till Bella Danowsky,
tel 010-473 54 01, [email protected]

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförm?ga ska f? förutsättningar att n? m?len för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.
Se även v?r webbplats www.spsm.se0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top