Pressinbjudan: Strategiskt avtal mellan LiU och VTI

P? onsdag den 27 augusti tar Linköpings universitet (LiU) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ytterligare ett steg närmare varandra. Detta genom att underteckna ett avtal som ska ge än bättre förutsättningar att arbeta strategiskt och praktiskt inom utbildning, forskning, kompetensförsörjning och innovation. LiU:s rektor Helen Dannetun och VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam är p? plats för att berätta om vilka möjligheter det ger.

Media är välkomna att medverka vid hela eller delar av eftermiddagen.
VTI och LiU har en l?ng historia tillsammans d? det gäller kunskapsutbyte och forskningssamarbete. Detta kommer att stärkas och fördjupas genom det nya, l?ngsiktiga, avtalet.
? V?rt avtal innebär en strukturerad samverkan p? bred front, säger Jonas Bjelfvenstam, VTI. Förutom det som handlar om FoU och innovationer kommer vi även att dela erfarenheter och samarbeta kring fr?gor som handlar om ansökningar och finansiering. Vi har redan elva doktorander tillsammans och dessutom samverkar vi om professurer, berättar han vidare.
Bägge parter hoppas naturligtvis att det som kommer fram ur samarbetet p? olika sätt ska komma till nytta i samhället.
? Det finns m?nga exempel p? detta genom v?ra nuvarande samarbeten inom omr?den som Simulering och modellering; Citylogistik; Transporter, energi och klimat; Human Machine Interaction och Trafikanalys, säger Helen Dannetun, LiU. Vad vi hoppas nu är att avtalet öppnar ännu flera dörrar. Det kan handla om att bygga upp forskarskolor eller andra plattformar där fler fakulteter än som är fallet i dag kan komma att ing?.
För ytterligare information och bilder efter pressträffen kontakta:
LiU: Karin Christoffersson, informatör, 0708-13 37 72, [email protected]
VTI: Helena Sederström, kommunikationschef, 013-20 42 09, [email protected]

Program för Strategisk partnerdag:
Linköpings universitet (LiU) ? Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Lokal: TEMCAS, Temahuset, Campus Valla, Linköpings universitet
Tid: 27 augusti 2014, klockan 14.00?16.30
14.00 Rektor Helen Dannetun och Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam samtalar om betydelsen av det framtida samarbetet.
14.20 Tomas Svensson, forskningsdirektör vid VTI och Peter Värbrand, vice rektor för samverkan vid LiU, berättar om avtalet.
14.30 Representanter för VTI och LiU presenterar idéer för kommande forskning och utveckling.
15.50 Avtalet signeras
16.00 Kaffe och t?rta. Mingel och möjlighet till intervjuer
16.25 Avslutning
Hitta till Temahuset, Campus Valla, LiU:
http://www.liu.se/om-liu/till-liu/kartor?l=sv

Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top