SE

Pressinbjudan: Välkommen till första spadtaget för A-huset p? Campus Lule?!

Tid: Torsdag 2 oktober kl. 10.15
Plats: Campus Lule? korsningen Vintergatan/Regnb?gsallén
Johan Sterte, rektor vid Lule? tekniska universitet, tar tillsammans med Michael Walmerud, vice vd för Akademiska Hus, första spadtaget för A-huset p? Campus Lule?.
Det nya A-huset kommer att f? en spektakulär fasad med en omfattande glasvägg av specialdesignat glas, inspirerat av den utbildning och forskning som p?g?r vid Lule? tekniska universitet. Fasaden kommer att kunna belysas s? att den speglar dygnets olika timmar och ?rstidernas skiftningar. Tanken är att glasväggen ska förena inne- och utemiljön i universitetsomr?det och är ett steg i utvecklingen mot den framtida studie- och arbetsmiljön p? universitetet.
Akademiska Hus och Lule? tekniska universitet (LTU) har använt campusplanen för Lule? i planeringen av A-husets ombyggnation. I det framtida A-huset ska institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) och institutionen för system- och rymdteknik (SRT) rymmas. Hela 2 500 kvadratmeter nya ytor skapas, samtidigt som en stor del av de befintliga lokalerna moderniseras. Dessutom ska en ny serverhall för hela LTU inrättas i källaren, och värmen fr?n serverhallen ska tas tillvara i byggnaden. I fokus för ombyggnaden är fler studentytor och attraktiva undervisningsmiljöer. I campusplanen för Lule? spelar Regnb?gsallén en viktig roll som huvudstr?k p? campus, och med en ny tydlig entré ska A-huset hjälpa till att förstärka b?de str?ket och campusomr?dets koppling till teknikparken Aurorum.
Designen av glasytorna med olika tecken och symboler är skapad av Jenny Strand och Melina Androulaki vid Grafisk produktion p? LTU.

Anmälan till pressvisning:
Anmäl dig till pressvisningen genom att skicka ett mejl till Pia Aronson Fors, kommunikationsansvarig för Akademiska Hus region Norr: [email protected]
För mer information
Pia Aronson Fors, kommunikationsansvarig Akademiska Hus region Norr
Tel: 070 – 358 32 12
E-post: [email protected]
David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus region Norr
Tel: 070 – 646 31 19
E-post: [email protected]
Ulrika H??rd, vik. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070 – 553 79 32
E-post: [email protected]

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus p? universitet och högskolor bygger och förvaltar vi h?llbara kunskapsmiljöer. V?r l?nga erfarenhet och fokus p? trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga b?de innovativt och l?ngsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde p? 59,7 miljarder kronor och en omsättning p? 5,6 miljarder. För att möta den ökande efterfr?gan p? kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj p? 23 miljarder. S? bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel p? hur vi jobbar hittar du p? akademiskahus.se

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy