Presskonferens om Karlshamns kommuns resultat i Öppna jämförelser gymnasieskolan 2014

Hur lyckas Karlshamns gymnasister i sin utbildning? Hur st?r sig kommunens elever i en nationell jämförelse? Svaren finns i SKL:s rapport Öppna jämförelser gymnasieskolan 2014.
Utbildningsförvaltningen inbjuder i dag onsdag till presskonferens för att presentera resultaten.
Tid: Onsdagen den 5 november 2014 kl. 10.15
Plats: Utbildningsförvaltningen, R?dhuset, 2:a v?n
Vid presskonferensen ges möjlighet att ta del av resultaten för elever folkbokförda i Karlshamns kommun. Förvaltningschef Ewa Kristensson kommenterar resultaten och besvarar fr?gor.

Det är sjunde g?ngen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, jämfört resultat och resurser mellan kommuner för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling. Rapporten offentliggörs under onsdagen.
Karlshamns kommuns gymnasieelever har tidigare ?r uppvisat goda studieresultat, inte minst när det gäller andelen elever som fullföljer sin utbildning inom 4 ?r.
Välkomna!

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Med skogsbygden i ryggen blickar Karlshamn ut över den blekingska skärg?rden och havets horisont. I 350 ?r har Karlshamn funnits här. Längst ner i den sydöstra delen av Sverige, i Blekinge. Med sitt strategiska läge är det en öppen och välkomnande dörr mot Europa. H?llbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar v?r verksamhet inom alla omr?den.0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top